ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Κάνουμε τη Διαφορά, ενάντια στη Διαφθορά»

«Κάνουμε τη Διαφορά, ενάντια στη Διαφθορά»

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Με αυτό τον στόχο και με βάση τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ιδρύθηκε με τον ν. 4320/2015 η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.). Υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και αποτελεί ένα θεσμικό συντονιστικό όργανο, με αρμοδιότητες εποπτείας και  λήψης πρωτοβουλιών σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο για το σύνολο των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης, έχει οριστεί ως Συντονιστική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS) στα κονδύλια που λαμβάνει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

H Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα εγκαινίασε μια καμπάνια, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο και τις επιπτώσεις, των φαινομένων διαφθοράς στην ελληνική κοινωνία.

Με τεχνική βοήθεια από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και για τις ανάγκες προώθησης της καμπάνιας δημιουργήθηκε ένα βίντεο, το οποίο παρουσιάστηκε και προβλήθηκε για πρώτη φορά στη διημερίδα της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ με θέμα «Ενισχύοντας την Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα», τον Ιούλιο 2017.

Μέσω του ολιγόλεπτου βίντεο θίγονται έμμεσα διάφορες εκφάνσεις της διαφθοράς, ορισμένες από τις οποίες είναι η δωροδοκία, η δωροληψία, η κατάχρηση εξουσίας κ.α.

Οι σημειολογικές αναφορές στο βίντεο είναι πολλές. Κάθε φαινόμενo διαφθοράς, παραλληλίζεται με ένα χαλίκι. Τα χαλίκια αυτά, με το πέρασμα του χρόνου αριθμούν όλο και περισσότερα. Καθώς το βίντεο εξελίσσεται, οι θεατές παρακολουθούν τα χαλίκια να μπαίνουν σε ένα παπούτσι, το ένα μετά το άλλο. Το παπούτσι αυτό αντιπροσωπεύει την κοινωνία μας αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και όσο δεν κάνουμε κάτι, όσο δεν γινόμαστε μέρος της λύσης, μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε.

Το βίντεο πρόκειται να προβληθεί στο YouTube channel της Γενικής Γραμματείας κατά της Διαφθοράς με σκοπό να παρακινήσει και να προβληματίσει και τους διαδικτυακούς χρήστες στέλνοντας στο ψηφιακό περιβάλλον το μήνυμα ότι η διαφθορά είναι μια παθογένεια της κοινωνίας μας που χρήζει δραστική αντιμετώπιση.

Η επίδραση της διαφθοράς ειδικότερα για την περίπτωση της Ελλάδας, τέμνει κάθετα τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό  με σοβαρότατες επιπτώσεις. Συνεπώς, απαιτείται ουσιαστική και συντονισμένη προσπάθεια, τόσο από το Δημόσιο, όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα, για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Ελληνική Κυβέρνηση εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία να επεμβαίνει τόσο στην πρόληψη, όσο και στην καταστολή του φαινομένου, με την συνεκτική δράση της Γραμματείας, την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, τον εντοπισμό υφιστάμενων εστιών διαφθοράς και εξάλειψη αυτών, ποινική δίωξη και επιβολή κυρώσεων, ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και αλλαγή της συμπεριφοράς και της αντίληψης στα σχετικά θέματα.