ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλεοπτικές άδειες: Προσφυγές στο ΣτΕ και από Antenna και Alpha

Τηλεοπτικές άδειες: Προσφυγές στο ΣτΕ και από Antenna και Alpha

Δύο ακόμη τηλεοπτικοί σταθμοί, ο Antenna και ο Αlpha, προστέθηκαν σε εκείνους που ήδη έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να κριθούν αντισυνταγματικές και οι νέες ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις τηλεοπτικές άδειες.

Ηδη στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν προσφύγει οι τηλεοπτικοί σταθμοί Σκάι και Σταρ αλλά και η Ενωση Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, τόσο κατά του αριθμού των αδειών που θα δοθούν, συνολικά επτά, όσο και για την τιμή εκκίνησης, που έχει προσδιοριστεί στα 35 εκ ευρώ.

Ολοι ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές οι σχετικές αποφάσεις, ως αντίθετες και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι προσφεύγοντες, μεταξύ άλλων υποστηρίζουν, ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις είναι αντίθετες στις αρχές του ανταγωνισμού και της ανοικτής εσωτερικής αγοράς, γιατί περιορίζεται υπέρμετρα ο ανταγωνισμός και η εσωτερική αγορά.

Και στην επιχειρηματολογία τους προσθέτουν, ότι για την όλη διαδικασία αδειοδότησης έπρεπε να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και όχι υπουργικές αποφάσεις, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση, ενώ αναφέρουν ότι είναι υπερβολικά μεγάλη η τιμή εκκίνησης και δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα οικονομικά μεγέθη της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, από τα οποία εξαρτάται ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης.