ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Βαρθολομαίος για τις φονικές πλημμύρες: Η Μητέρα Εκκλησία κοντά στους πληγέντες

Ο Βαρθολομαίος για τις φονικές πλημμύρες: Η Μητέρα Εκκλησία κοντά στους πληγέντες

Με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δήλωσε ότι «η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων και στους πληγέντες», ενώ πρόσθεσε ότι «παρακαλεί τον Δημιουργό να επουλώσει τις πληγές τους και να φυλάει την περιοχή και όλη την Ελλάδα: «Εις αυτήν την συγκλονιστικήν στιγμήν διά τους κατοίκους της Αττικής η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ευρίσκεται κοντά εις τας οικογενείας των θυμάτων και εις τους πληγέντας με την στοργή και την προσευχή της και παρακαλεί τον Δημιουργόν και Προνοητήν του παντός να επουλώση τας πληγάς των και να φυλάττη την περιοχήν και όλην την Ελλάδα από κάθε περαιτέρω κίνδυνον και απειλήν».

«Παραλλήλως, παρακαλεί όλα τα τέκνα της να σέβωνται και να προστατεύουν το φυσικόν περιβάλλον που είναι ο κοινός οίκος μας και να μη το καταστρέφουν ή το επιβαρύνουν πέραν της λογικής και εν μέτρω χρήσεως αυτού», αναφέρει ακόμα στη δήλωσή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης και επισημαίνει ότι «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως γνωστόν, επί δεκαετίας, αγωνίζεται προς αυτήν την κατεύθυνσιν της ευαισθητοποιήσεως των ανθρώπων και καλεί όλους εις συστράτευσιν επί τω κοινώ αγαθώ».