ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποινικές κυρώσεις για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία κατά των γυναικών

Ποινικές κυρώσεις για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία κατά των γυναικών

Σε δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα ποινικοποιούν και θα τιμωρούν συμπεριφορές βίας κατά των γυναικών, όπως η αναγκαστική σύναψη γάμου ή η σεξουαλική παρενόχληση, θα προχωρήσει σύντομα το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς αποφάσισε να κυρώσει η χώρα μας τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για «την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας».

Η κύρωση της σύμβασης, η οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την 1η Δεκεμβρίου, συνεπάγεται τη λήψη σειράς μέτρων από την πλευρά της χώρας μας προκειμένου σε επίπεδο πρόληψης αλλά και καταστολής να αντιμετωπίζονται στο εξής φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των γυναικών.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η χώρα μας οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε ποινικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις της σεξουαλικής παρενόχλησης, της υποχρεωτικής σύναψης γάμου ή άλλες βίαιες συμπεριφορές κατά γυναικών ή βίας μέσα στην οικογένεια, ενώ παράλληλα, οφείλει να εκπαιδεύσει επαγγελματίες, οι οποίοι θα παρακολουθούν τις υποθέσεις αυτές και θα υλοποιούν προγράμματα προστασίας και θεραπείας των θυμάτων βίας.

Αλλωστε σύμφωνα με τη σύμβαση, ιδρύεται ανεξάρτητο όργανο, συγκροτούμενο από τεχνοκράτες και ειδικούς που παρακολουθούν την εφαρμογή της σύμβασης σε όλα τα κράτη που την κυρώνουν και την αποδέχονται.