ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαμαντοπούλου: Εξαιρέστε την Παιδεία από το δημοσιονομικό έλλειμμα

Διαμαντοπούλου: Εξαιρέστε την Παιδεία από το δημοσιονομικό έλλειμμα

Επιστολή στον πρωθυπουργό και τους προέδρους των κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Ευρωβουλή, απέστειλε η πρόεδρος του «Δικτύου», Άννα Διαμαντοπούλου, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής στο Γκέτεμποργκ, όπου μεταξύ άλλων στην ατζέντα των Ευρωπαίων Ηγετών, ήταν το θέμα της Παιδείας.

Στην επιστολή η κ. Διαμαντοπούλου υπενθυμίζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Παιδεία που είχε αναλάβει το «Δίκτυο» το 2014 με θέμα την εξαίρεση από το δημοσιονομικό έλλειμμα μίας χώρας, του ποσοστού του εθνικού προϋπολογισμού που αφορά σε δαπάνες για την εκπαίδευση. Δηλαδή, έστω ότι την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος των ποσοστών του ΑΕΠ, που δαπανούν για την παιδεία οι χώρες της ευρωζώνης είναι 5,2%. Εάν π.χ. η Ελλάδα (ή οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) διαθέτει για την παιδεία το 3,0% του ΑΕΠ της, τότε το υπολειπόμενο ποσοστό 2,2%  μπορεί να διατεθεί για την παιδεία χωρίς αυτό να υπολογίζεται στο έλλειμμα.

Όπως λέει η σχετική ανακοίνωση, μεταξύ των στόχων της πρωτοβουλίας τότε – που όμως παραμένει και σήμερα επίκαιρος – ήταν η καταπολέμηση της ανισότητας με την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για όλους τους νέους της Ευρώπης. (με τον περιορισμό των επιπτώσεων  που απορρέουν από την οικονομική κατάσταση μιας χώρας). Η πρόταση διεκδικεί την αναδιανομή πόρων, οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από την αναδιάταξη των προτεραιοτήτων που θέτει κάθε χώρα, και την αναμόρφωση του εθνικού προϋπολογισμού ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας της, από την  ανακατανομή των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και από ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για όλες τις χώρες που θα συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους (δείκτες) εκπαιδευτικής πολιτικής της κάθε χώρας.