ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολικοί σύμβουλοι κατά Κώστα Γαβρόγλου

Σχολικοί σύμβουλοι κατά Κώστα Γαβρόγλου

«Ιδεοληπτικές εμμονές» καταλογίζει στον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων σχολιάζοντας την πρόταση του υπουργείου για τη νέα οργάνωση των δομών που θα υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο. «Η πρόσφατη πρόταση, περί υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, αποτελεί κείμενο προθέσεων, αμφίβολης αποτελεσματικότητας, παιδαγωγικού πειραματισμού και πολιτικού σχεδιασμού μετά την, τριετή σχεδόν, παρεμποδιστική συζήτηση περί της αναβάθμισης του θεσμικού ρόλου του σχολικού συμβούλου», λέει η ένωση. «Οι σχολικοί σύμβουλοι δεν θα συνηγορήσουν στην απαξίωση του έργου και της υπόληψης των μέχρι τώρα στελεχών, οι οποίοι υποδεικνύονται ως υπεύθυνοι για όποιες παθογένειες και αδυναμίες της πολιτικής σκηνής να αναλάβει έγκαιρα τις ευθύνες της. Είναι εύκολη η υπόδειξη εξιλαστήριων θυμάτων, αλλά η παρούσα πραγματικότητα απαιτεί να υπερβούμε όποιες απλουστευτικές λύσεις και να αποφύγουμε την τακτική αποδιοπομπαίων», προσθέτει η ένωση. Οι υπηρετούντες σχολικοί σύμβουλοι –οι οργανικές θέσεις είναι 832 πανελλαδικά, αλλά λόγω των πρόσφατων συνταξιοδοτήσεων καλύπτονται περί τις 750– έχουν αξιολογηθεί για να καταλάβουν τη θέση.

Με βάση την πρόταση του υπουργείου, καταργούνται οι σχολικοί σύμβουλοι και οι αρμοδιότητές τους κατανέμονται είτε σε διοικητικά στελέχη που μπορούν να ορισθούν από το υπουργείο είτε σε νέα όργανα όπως το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), που θα έχει έργο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, την οργάνωση της επιμόρφωσης και την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους. Τα μέλη κάθε ΠΕΚΕΣ θα επιλέγονται από συμβούλιο επιλογής. Ουσιαστικά, η νυν ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εγκαλείται ότι, μέσω της πρότασης που παρουσίασε στα τέλη Οκτωβρίου, επιχειρεί να ελέγξει τη διοικητική πυραμίδα της εκπαίδευσης.