ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ημερίδα στο ΕΚΠΑ για τις θετικές επιστήμες και τις επιστήμες υγείας

Ημερίδα στο ΕΚΠΑ για τις θετικές επιστήμες και τις επιστήμες υγείας

Τα σημαντικότερα έργα έρευνας και καινοτομίας και η επιστημονική αριστεία που παρήχθη την τελευταία δεκαετία στους τομείς των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάσθηκαν, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 180 χρόνια του ΕΚΠΑ, σε ειδική ημερίδα που οργανώθηκε από το ίδρυμα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το ίδρυμα, μόνο την τελευταία τριετία, και παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση, η μέση ετήσια χρηματοδότηση που έχουν προσελκύσει μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων οι καθηγητές του ΕΚΠΑ για έργα έρευνας-τεχνολογίας και ανάπτυξης υπερβαίνει τα 60 εκατ. ευρώ.

Την τρέχουσα περίοδο εκτελούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ πάνω από 2.000 ερευνητικά έργα στα οποία απασχολούνται ετησίως 5.000 έως 9.000 νέοι επιστήμονες (δηλαδή, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, τεχνικοί -επιστημονικό- διοικητικό προσωπικό) σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ και το υπόλοιπο μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος. Επιπροσθέτως τα ερευνητικά αποτελέσματα αυτών των έργων και η επιστημονική αριστεία έχουν σημαντική επίδραση διεθνώς, γεγονός που τοποθετεί το ΕΚΠΑ σε υψηλές θέσεις παγκοσμίων κατατάξεων.

«Η Ερευνα είναι σήμερα, ίσως, ο μόνος τομέας στη χώρα μας, όπου υπάρχουν ήδη οι προϋποθέσεις -οι υποδομές και το ικανό επιστημονικό δυναμικό- για να δημιουργηθούν ταχύτερα από άλλους τομείς χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες και ερευνητές, που σήμερα είτε δεν απασχολούνται ή ημιαπασχολούνται ή απασχολούνται σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά έργα στο εξωτερικό. Αυτό το “βήμα” το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το κάνει πράξη» ανέφερε ο πρύτανης του ιδρύματος Θάνος Δημόπουλος. Και πρόσθεσε: «Το σημαντικό ερευνητικό έργο που παρήχθη και παράγεται καθημερινά στα Εργαστήρια, τις Κλινικές, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τις άλλες πανεπιστημιακές δομές είναι ο οδηγός μας για ένα ακόμα πιο εξωστρεφές, παραγωγικό ερευνητικά και ανοικτό Πανεπιστήμιο, μέσα στην Κοινωνία και τις ανάγκες της. Συνεχίζουμε δυναμικά όλοι μαζί».