ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θετική κρίση για τους αποφοίτους Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από το ΣτΕ

Θετική κρίση για τους αποφοίτους Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από το ΣτΕ

Θετική κρίση για όσους έχουν κάνει σπουδές Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, που ακύρωσε τις αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης, αναπέμποντας το όλο θέμα σε περαιτέρω εξέταση.

Το ανώτατο δικαστήριο με απόφασεις της επταμελούς σύνθεσης του Γ' Τμήματος υπ΄ αριθμ. 3099-3114/2017, έκανε δεκτές τις αιτήσεις αποφοίτων της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τα πτυχία των οποίων είχαν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμα και αντίστοιχα προς τα πτυχία των Νομικών Σχολών των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Με αυτήν την απόφαση του ΣτΕ – δεύτερη κατά σειρά – αυξάνονται οι πιθανότητες να εγγραφούν στα μητρώα ασκουμένων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, οι απόφοιτοι Νομικής του Ευρωπαίκού Πανεπιστημίου Κύπρου, δίδοντας τους τη δυνατότητα να δικηγορήσουν στα ελληνικά δικαστήρια.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακύρωσε τις αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης και ανέπεμψε τις σχετικές υποθέσεις για νέα κρίση στην ίδια επιτροπή. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι η επιτροπή αξιολόγησης δεν αρκέστηκε να εξετάσει εάν οι 4ετους φοίτησης τίτλοι σπουδών είναι προσαρμοσμένοι με «την κατεύθυνση Ελληνικό Δίκαιο», αλλά  προέβη σε ολική επανεξέταση, κάτι που είχε ήδη γίνει από τον ΔΟΑΤΑΠ.