ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εισβολή Ρουβίκωνα στο υπουργείο Οικονομικών (βίντεο)

ÌÝëç ôçò áíáñ÷éêÞò óõëëïãéêüôçôáò Ñïõâßêùíáò öÝõãïõí áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 17 Éáíïõáñßïõ 2018. Ðåñßðïõ 30 ìÝëç ôçò ïìÜäáò åéóÝâáëáí íùñßôåñá óôï õðïõñãåßï, áíÝâçêáí ìÝ÷ñé ôïí Ýêôï üñïöï üðïõ âñßóêåôáé ôï ãñáöåßï ôïõ õðïõñãïý Åõêëåßäç Ôóáêáëþôïõ, ðÝôáîáí öÝéã âïëÜí, öþíáîáí óõíèÞìáôá êáé áðï÷þñçóáí ÷ùñßò íá ãßíïõí óõëëÞøåéò. Ôá öÝéã âïëÜí ðïõ ðÝôáîáí ãñÜöïõí

Εισβολή στο υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης μέλη του Ρουβίκωνα και της αναρχικής συλλογικότητας Νέας Φιλαδέλφειας.

Ειδικότερα περίπου τριάντα άτομα μπήκαν στο υπουργείο και κατάφεραν να φτάσουν στον έκτο όροφο όπου βρίσκεται το γραφείο του Ευκλείδη Τσακαλώτου.

eisvoli-royvikona-sto-ypoyrgeio-oikonomikon-vinteo0

Τα μέλη των αναρχικών συλλογικοτήτων πέταξαν τρικάκια με το σύνθημα «Από την πρώτη κατοικία έως την απεργία δεν έχει τέλος του ΣΥΡΙΖΑ η αλητεία» και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Σε κείμενο που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου αναφέρεται ότι «η εισβολή έγινε στο πλαίσιο διαμαρτυρίας ενάντια στο πολυνομοσχέδιο και στα δυσβάσταχτα μέτρα εναντίον των κατώτερων στρωμάτων».