ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς έγκριση οι άδειες σε μη φαρμακοποιούς

pros-egkrisi-oi-adeies-se-mi-farmakopoioys-2229294

Με γρήγορους ρυθμούς προωθεί το υπουργείο Υγείας το άνοιγμα φαρμακείων και από μη φαρμακοποιούς. Χθες ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία το Προεδρικό Διάταγμα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα φαρμακείων στη χώρα μας από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Σύμφωνα με το Π.Δ., άδειες φαρμακείων θα χορηγούνται υπό προϋποθέσεις σε φαρμακοποιούς, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού και συνεταιρισμούς μέλη της «Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας». Ο ιδιώτης μη φαρμακοποιός μπορεί να λειτουργήσει το φαρμακείο υποχρεωτικά μόνο ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), που πρέπει να έχει συσταθεί πριν από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου.

Στην ΕΠΕ μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, ο φαρμακοποιός ο οποίος έχει δηλωθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου. Οταν χορηγείται άδεια σε φαρμακοποιό, τότε το φαρμακείο του δεν μπορεί να λειτουργήσει ως Ανώνυμη Εταιρεία. Οπως αναφέρεται στο Π.Δ., «κάθε άδεια αντιστοιχεί σε ένα κατάστημα ή υποκατάστημα φαρμακείου. Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μία άδεια κατ’ ανώτερο όριο κατ’  έτος μέχρι το 2020, οπότε ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι 10 άδειες σε πανελλαδική κλίμακα».

Για το έτος 2018 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι 8 αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2019 μέχρι 9 και για το 2020 μέχρι 10 αδειών στο ίδιο πρόσωπο. Οι ίδιοι όροι προβλέπονταν και σε υπουργική απόφαση του 2016 του υπουργείου Υγείας, την οποία είχε ακυρώσει τον Σεπτέμβριο το ΣτΕ –έπειτα από προσφυγή των φαρμακοποιών– με το σκεπτικό ότι τα θέματα αυτά ρυθμίζονται μόνο με νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα. Στις υποδείξεις αυτές συμμορφώθηκε το υπουργείο Υγείας τον Δεκέμβριο με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή.