ΚΟΙΝΩΝΙΑ

CGS Πρόγραμμα Υποτροφιών 2018-19

CGS Πρόγραμμα Υποτροφιών 2018-19

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/ΙΒ MYP, στην Α΄ Λυκείου/ΙΒ MYP,  στη Β΄ Λυκείου και στο ΙΒ Diploma Programme.

5 Ολικές και έως 10 Μερικές Υποτροφίες για την Α΄Γυμνασίου/ΙΒ MYP
3 Ολικές και έως 10 Μερικές Υποτροφίες για την A’Λυκείου/IB MYP
2 Oλικές και 2 Μερικές Υποτροφίες για τη Β’ Λυκείου
2 Ολικές και 3 Μερικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme

Η αξιολόγηση βασίζεται στην ακαδημαϊκή επίδοση και το συνολικό προφίλ του υποψήφιου.

Ημερομηνία Αξιολόγησης: 10 Μαρτίου 2018
 
Υποβολή αιτήσεων έως: 5 Mαρτίου 2018

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής:
www.cgs.gr

Costeas-Geitonas School, Παλλήνη Αττικής

www.cgs.gr[email protected]