ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε όλους τους δήμους η χρήση e-παραβόλου

Σε όλους τους δήμους η χρήση e-παραβόλου

Εφτασε πλέον η εποχή του «e-παραβόλου», που αποσκοπεί στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και κατ’ επέκταση στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Οπως ανακοίνωσε χθες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται σε όλους τους δήμους της χώρας η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών παραβόλων, ενώ παράλληλα προχωρεί η έκδοση και πληρωμή τους μέσω ΑΤΜ και POS. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-παράβολο», οι πολίτες μπορούσαν ήδη να εκδίδουν τα παράβολα για την άδεια πολιτικού γάμου και την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος. Εντός του τρέχοντος έτους, θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ηλεκτρονικά το σύνολο των παραβόλων των δήμων.

Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες «ψηφιοποιήθηκαν» τα παράβολα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και μεγάλος αριθμός παραβόλων του υπουργείου Δικαιοσύνης για τα δικαστήρια της χώρας. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες που θα προσφέρουν σύντομα τη δυνατότητα έκδοσης και πληρωμής παραβόλων μέσω των ΑΤΜ και των συσκευών POS, χωρίς δηλαδή να απαιτείται μετάβαση και πολύωρη αναμονή των πολιτών στα ταμεία των τραπεζών. Υπεύθυνο για τη λειτουργία και αυτών των νέων υπηρεσιών θα είναι το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Οικονομικών.

Ενδεικτική της αναγκαιότητας για τις παραπάνω ηλεκτρονικές μεταρρυθμίσεις είναι η ανταπόκριση των πολιτών, όπως αυτή αποτυπώνεται στους αριθμούς. Ετσι, μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr), των ΚΕΠ και των τραπεζών έχουν συνολικά διατεθεί πάνω από 14 εκατομμύρια e-παράβολα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής. Μόνο το 2017 εκδόθηκαν 5 εκατομμύρια e-παράβολα (αύξηση 25% από το 2016) και πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους 280 εκατ. ευρώ (αύξηση 47% από το 2016).