ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαρθολομαίος: Mην ξεχνάτε την Ιμβρο και τους προγόνους μας

Βαρθολομαίος: Mην ξεχνάτε την Ιμβρο και τους προγόνους μας

Κάλεσμα στις νέες και τους νέους που κατάγονται από την Ίμβρο και ζουν σε όλο τον κόσμο να επισκέπτονται τη νήσο των γονέων και των προγόνων τους και να διατηρήσουν «τας πολυτίμους αξίας, τας ηθικάς αρχάς και τας πατρώας παραδόσεις», απηύθυνε ο Ίμβριος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν προς τιμήν του, χθες, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης και ο Φιλανθρωπικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ιμβρίων της Πόλεως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προέτρεψε την Ιμβριακή νεολαία να έχει την Ίμβρο στην καρδιά της. «Ημείς οι παλαιότεροι γεννηθήκαμε εις την Ίμβρον. Διά εσάς τους νεωτέρους ισχύει ότι η Ίμβρος πρέπει να γεννηθή μέσα εις την καρδιά σας. Εκεί "ριζώνει και δεν βγαίνει", όπως λέγει η λαϊκή μούσα».

«Σας παρακαλούμεν να επισκέπτεσθε την Ίμβρο και να ανοίγετε τα σπίτια των προγόνων μας, διά να αγάλλωνται αι ψυχαί των. Διά να συνεχίση να κτυπά η καμπάνα και να ακούεται το ‘'Ευλογητός ο Θεός''. Διά να μη σβήσουν τα καντήλια εις τας εκκλησίας μας, εις τα εξωκκλήσια, εις το εικονοστάσι των σπιτιών, εις τα κοιμητήρια, όπου αναπαύονται οι προπάτορές μας, ‘'προσδοκώντες ανάστασιν νεκρών''. Το εικονοστάσι σε κάθε Ιμβριώτικο σπίτι ήταν μια αναπαλλοτρίωτος παράδοσις. Και είμαι βέβαιος, όσοι έφυγαν από την Ίμβρο, πήραν εικόνες που είχαν στο εικονοστάσι των σπιτιών τους και τις έχουν και τις θυμιάζουν και ανάβουν το καντήλι στα καινούργια σπίτια, όπου και αν εγκαταστάθηκαν. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη με τους Μικρασιάτες και τους Ανατολικοθρακιώτες, που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, και πήραν ως πολυτιμότερον θησαυρόν μαζί τους τα ιερά λείψανα και τις εικόνες που είχαν στις εκκλησίες τους. 'Αφησαν πολύτιμα πράγματα και πήραν τα ιερά κειμήλια της εκκλησίας του χωριού τους και του σπιτιού τους. Και σήμερα τα συναντούμε και τα προσκυνούμε αυτά κειμήλια και τις εικόνες σε πολλές εκκλησίες, ιδιαιτέρως της Βορείου Ελλάδος όπου κυρίως εγκατεστάθησαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.

Aγαπητοί μας νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι, σας προτρέπομεν να στηρίξετε και εσείς, με την σειράν σας, την λειτουργίαν των σχολείων μας. Το ότι άνοιξαν τα σχολεία στην Ίμβρο δεν σημαίνει ότι ελύθησαν όλα τα προβλήματα τα σχετικά με την Παιδεία της Ίμβρου. Για να λειτουργήσουν τα σχολεία χρειάζονται πόρους, χρειάζονται το έμπρακτο ενδιαφέρον όλων, χρειάζονται στήριξη. Το να τα αγαπούμε μόνον θεωρητικώς δεν αρκεί. Το ότι άνοιξαν είναι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού, είναι ένα πραγματικό και χειροπιαστό θαύμα, αλλά για να συνεχιστεί αυτό το θαύμα, να διαιωνιστεί, να επιβιώσει, θέλουμε έμπρακτο στήριξη. Οι αρμόδιοι θα φροντίσουν για το εκπαιδευτικό δυναμικό, για τους καθηγητάς, αλλά και εμείς όλοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικώς τα σχολεία.