ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψηφίζεται σήμερα το σχέδιο νόμου για τα ταξί και τον νέο ΚΟΚ – Προβληματισμός στις Βρυξέλλες

1--193

Χωρίς να λάβει γνώση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψηφίζεται σήμερα το σχέδιο νόμου για τα ΤΑΞΙ και τον νέο ΚΟΚ. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, καθώς οι Ελληνικές αρχές αρνήθηκαν, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δύο αιτήματα από αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις για επίσημη κοινοποίηση του σχεδίου νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ζήτησαν από το Υπουργείο Μεταφορών την προληπτική γνωστοποίηση του κειμένου σχεδίου νόμου, ώστε να διαπιστωθεί η απουσία αντίθεσής του στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς (DG Growth) ζήτησε, στις 12 Φεβρουαρίου 2018, στην προληπτική γνωστοποίηση στο πλαίσιο της Οδηγίας 2015/1535, η οποία και συνεπάγεται αρχική υποχρεωτική περίοδο αναμονής (stand still) τριών μηνών από την γνωστοποίηση.

Λίγες ημέρες πριν, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) είχε με την σειρά της ζητήσει την επίσημη υποβολή του σχετικού σχεδίου στις υπηρεσίες της, για την προληπτική διάγνωση της συμβατότητας με τις ευρωπαϊκές διατάξεις ανταγωνισμού.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε και στα δύο ως άνω αιτήματα. Οι ακροάσεις Δανδράκη στη Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Σπίρτζη, έφτασαν επίσης στις Βρυξέλλες, οι οποίες τώρα τηρούν στάση αναμονής. Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όταν η τελευταία το έχει ζητήσει, σύμφωνα με νομικούς παράγοντες, ενέχει νομικούς και πολιτικούς κινδύνους. Ως τέτοιοι αναφέρονται, η μη ισχύς του νόμου λόγω εφαρμογής της Οδηγίας 2015/1535, η εμπλοκή της DG Comp μέσω διαδικασίας ελέγχου των σχετικών αποφάσεων και η αναγωγή του θέματος στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης της Ελληνικής Οικονομίας που τώρα εξελίσσεται.

Το ίδιο είχε πράξει η Ελληνική κυβέρνηση το 2011 στη βιασύνη της να νομοθετήσει για τα τυχερά παίγνια στη χώρα μας και τα νομικά θέματα που έχουν ανοίξει έκτοτε, δεν έχουν κλείσει ακόμη και ούτε αναμένεται να κλείσουν άμεσα.