ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΕΟΠΥΥ σφίγγει τον κλοιό για υπηρεσίες ειδικής αγωγής

22s5eopyy140

Πιο αυστηρές διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής σε ασφαλισμένους επιβάλλει ο ΕΟΠΥΥ. Από χθες, οι λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και ψυχολόγοι που παρέχουν υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, υποχρεούνται προκειμένου να αποζημιωθούν για τις υπηρεσίες αυτές, να προσκομίσουν στις περιφερειακές διευθύνσεις του Οργανισμού και αντίγραφο της άδειας-βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος. Η απαίτηση αυτή αφορά τόσο για την αποζημίωση των υπηρεσιών που θα παρέχουν εφεξής οι επαγγελματίες ειδικής αγωγής όσο και για την αποζημίωση υπηρεσιών που έχουν ήδη προσφέρει και για τις οποίες δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.

Η «νέα οδηγία» χαρακτηρίζεται από τον ΕΟΠΥΥ ως μια τυπική διαδικασία η οποία ακολουθείται για όλους, με τη διαφορά ότι οι υπόλοιποι πάροχοι υπηρεσιών έχουν συμβάσεις με τον Οργανισμό οι οποίες προϋποθέτουν την ύπαρξη άδειας άσκησης επαγγέλματος. Επιπλέον, αποτελεί για τον ΕΟΠΥΥ ένα απαραίτητο μέτρο για την προστασία των ασφαλισμένων από τις περιπτώσεις «ειδικών» που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Υπενθυμίζεται ότι οι επαγγελματίες ειδικής αγωγής είναι οι μόνοι που έχουν μείνει εκτός σύμβασης. Η σχετική απόπειρα του ΕΟΠΥΥ, αρχές του 2017, είχε σκοντάψει στις σφοδρές αντιδράσεις που είχαν προβάλει τότε οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών ειδικής αγωγής.

Στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, αφού υπενθυμίζεται το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την απόκτηση άδειας – βεβαίωσης για την άσκηση επαγγέλματος του λογοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή και του ψυχολόγου, τονίζεται «για την απόδοση δαπανών για θεραπείες ειδικής αγωγής σε δικαιούχους απαιτείται η κατάθεση της αντίστοιχης άδειας-βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του εκδότη φορολογικού παραστατικού, καθώς και του διενεργούντος τη θεραπεία, στην περίπτωση που πρόκειται για διαφορετικά φυσικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις αιτημάτων για τα οποία δεν έχουν συνυποβληθεί οι σχετικές άδειες – βεβαιώσεις των ανωτέρω κατηγοριών θεραπευτών, ή δεν εμπεριέχονται στους φακέλους που μεταφέρθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να αναζητηθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόδοση των δαπανών στους δικαιούχους».