Αξιολόγηση και αυτονομία των σχολείων

Αξιολόγηση και αυτονομία των σχολείων

2' 16" χρόνος ανάγνωσης

Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και συσχέτιση των αποτελεσμάτων της με τη χρηματοδότησή τους, μεγαλύτερη αυτονομία τους με ισχυρά σχολικά συμβούλια, αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωράριο των εκπαιδευτικών, είναι ορισμένα από τα σημεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τα ελληνικά σχολεία. Η έκθεση συντάχθηκε με τους εκπροσώπους του ΟΟΣΑ να έχουν να αντιμετωπίσουν τις… τρικλοποδιές του υπουργείου Παιδείας, οι οποίες ερμηνεύθηκαν και ως «κωλυσιεργία για πολιτικούς λόγους», παρότι η σύνταξη της έκθεσης συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά, η δημοσιοποίηση της έκθεσης είχε προγραμματισθεί για τα τέλη του 2017, ωστόσο η καθυστέρηση αποδίδεται και στην έλλειψη στατιστικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να επισημαίνεται η ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησής τους.

Ειδικότερα, αύριο αναμένεται, εκτός απροόπτου, να δημοσιοποιηθεί η τελική έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η έκθεση εμμένει στους βασικούς άξονες που προκρίνει ο ΟΟΣΑ για τα κράτη-μέλη του, δηλαδή την ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και την καλύτερη δυνατή διαχείριση του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, η έκθεση προκρίνει η κατανομή των προϋπολογισμών να περάσει σε περιφερειακό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του προσωπικού στα σχολεία και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολείου, όπως αυτές θα προκύπτουν από την αξιολόγηση, ώστε να διασφαλίζεται η εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών· γεγονός, που οδηγεί στην ενίσχυση σχολείων με μέτριες βαθμολογίες και κατανομή των δαπανών ανά μαθητή, με κουπόνια που θα αποδίδονται στη σχολική μονάδα.

Στο ίδιο πλαίσιο προτείνεται μεγαλύτερη σχολική αυτονομία και ισχυρά σχολικά συμβούλια με κρίσιμες αρμοδιότητες και για τη διαχείριση των οικονομικών του σχολείου. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου θεωρείται ότι θα ενισχύσει την αυτοαξιολόγηση, την αξιολόγηση και τη λογοδοσία στην εκπαίδευση.

Πάγιο θέμα για τους εκπροσώπους του ΟΟΣΑ, το οποίο περιλαμβάνεται και στη νέα έκθεση, είναι η καλή διαχείριση του προσωπικού και η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του διδακτικού χρόνου ανά σχολικό έτος. Ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι χαμηλό σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του οργανισμού. Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση προτείνεται μεταξύ άλλων η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης των ΑΕΙ.

Από την άλλη, θετικό κλίμα μεταδίδεται από στελέχη του υπουργείου ως προς τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους των θεσμών για το νομοσχέδιο που αφορά τη διοικητική πυραμίδα της εκπαίδευσης. Τα στελέχη αναφέρουν ότι τα αιτήματα των θεσμών κινούνται με άξονα τα μνημονιακά συμφωνηθέντα και άρα δεν υπάρχει αίτημά τους για θέσπιση νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζεται ότι με το τελευταίο άρθρο του νομοσχεδίου καταργείται το Προεδρικό Διάταγμα 152 του 2013 περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις των θεσμών για σημεία για τα οποία υπάρχουν αντιδράσεις από ελληνικές ενώσεις, όπως των σχολικών συμβούλων, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι καταργείται η θέση χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις στη νέα διοικητική δομή.