ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δυνατότητα διδακτορικών από τα ΤΕΙ, χωρίς απαραίτητη αξιολόγηση

13s11gavroglou-thumb-large

Δεν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των Τμημάτων ΤΕΙ για να εκπονήσουν διδακτορικά προγράμματα. Πρόκειται για ακόμη ένα δείγμα μικροπολιτικής από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου που βάλλει κατά της αξιοπιστίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, έξι κριτήρια θέτει το υπουργείο Παιδείας στα ΤΕΙ για να μπορέσουν να εκπονούν αυτόνομα – χωρίς δηλαδή την εποπτεία των πανεπιστημίων – διδακτορικά προγράμματα. Ο κ. Γαβρόγλου ικανοποιεί ένα ακόμη αίτημα των ΤΕΙ στο δρόμο προς την «πανεπιστημιοποίησή» τους, διατηρώντας εκείνος τον τελευταίο λόγο, την ίδια στιγμή που θέτει θολά κριτήρια η πλήρωση των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί κατά το δοκούν. Χαρακτηριστικά, ορίζεται ότι το Τμήμα δεν είναι απαραίτητο να έχει έναν ελάχιστο αριθμό διδασκόντων για να θεωρηθεί αυτόνομο ακαδημαϊκά (βασικό στοιχείο για τη δομή των ΑΕΙ), αλλά αυτός μπορεί να κριθεί… ενδεικτικά.

Σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση που παρουσιάζει η «Κ», τα έξι κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

– Η ύπαρξη κρίσιμης ομάδας μελών διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα. Ο ενδεικνυόμενος αριθμός είναι εννέα (άρα μπορεί και να μειωθεί!)

– Η λειτουργία στο Τμήμα μεταπτυχιακού προγράμματος από το οποίο να έχει αποφοιτήσει τουλάχιστον μία σειρά αποφοίτων

– Η ύπαρξη στο Τμήμα βασικών ερευνητικών υποδομών.

– Η ανάπτυξη συνεργασιών με ελληνικά και ξένα ΑΕΙ.

– Το επαρκές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των διδασκόντων του Τμήματος. (Σημ: Πως ορίζεται το επαρκές;)

– Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, εφόσον υπάρχουν.

Για την απονομή της δυνατότητας οργάνωσης διδακτορικών σπουδών από τα Τμήματα ΤΕΙ πρέπει να ακολουθηθούν τρία βήματα:

– Το Τμήμα θα συντάξει έκθεση από την οποία να προκύπτει ότι πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια. Στο παράρτημα της έκθεσης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι σύνδεσμοι με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των διδασκόντων.

– Η έκθεση θα υποβληθεί από τον πρόεδρο του Τμήματος στη Σύγκλητο και αφού η τελευταία την εγκρίνει θα την υποβάλει στον υπουργό Παιδείας.

– Ο υπουργός θα συγκροτήσει άμισθες πενταμελείς επιτροπές από πανεπιστημιακούς που θα αξιολογήσουν το αίτημα και θα εισηγηθούν – εντός τριών μηνών –  στον υπουργό. Δηλαδή, οι αρμόδιοι πανεπιστημιακοί ανά τομέα έχουν γνωμοδοτική αρμοδιότητα προς τον υπουργό, οποίος θα αποφασίσει τελικά.

Αναλυτικά η υπουργική απόφαση:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/