ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέντρο για επιμόρφωση με δίδακτρα στο ΕΚΠΑ

Κέντρο για επιμόρφωση με δίδακτρα στο ΕΚΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών μπαίνει δυναμικά στον τομέα της επιμόρφωσης, ιδρύοντας Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Πρόκειται για τη νέα δομή του Iδρύματος, η οποία θα θέσει υπό την αιγίδα της τα υπάρχοντα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. Τα έσοδα του Κέντρου θα ενισχύουν το ταμείο του ΕΚΠΑ. Συγκεκριμένα, Επιτροπή Ερευνών θα διαχειρίζεται τους πόρους του Κέντρου, του οποίου οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων.

Ειδικότερα, την προσεχή Πέμπτη 3 Μαΐου θα δοθεί το επίσημο εναρκτήριο λάκτισμα του ΚΕΔΙΒΙΜ. Το Κέντρο θα εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης. Οπως ανέφερε, χθες, στην «Κ» ο πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ και αναπληρωτής πρύτανης ΕΚΠΑ, Θωμάς Σφηκόπουλος, έως τώρα λειτουργούν περί τα 400 προγράμματα διά βίου μάθησης, τα περισσότερα εξ αποστάσεως. Αυτά έχουν προσελκύσει ένα σημαντικό αριθμό σπουδαστών – περί τις 4.000. Ωστόσο, υπήρξαν και παράπονα για κακή οργάνωση, πρόχειρη μετάφραση από ξένη βιβλιογραφία της διδακτέας ύλης καθώς και επικαλύψεις της.

Με το νέο πλαίσιο λειτουργίας, οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων θα υποβάλουν προς έγκριση στο συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το ύψος των τελών και θα πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος.

Το συμβούλιο του Κέντρου θα εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων και θα εισηγείται προς το πρυτανικό συμβούλιο τα προς έγκριση προγράμματα, τα οποία αφού εγκριθούν θα κοινοποιούνται στο υπουργείο Παιδείας. Επίσης, το συμβούλιο θα αναθέτει την υλοποίησή τους στους επιστημονικά υπευθύνους, ενώ τη διδασκαλία θα μπορούν να αναλάβουν πανεπιστημιακοί καθώς και συμβασιούχοι. Το ΚΕΔΙΒΙΜ θα υπόκειται ανά διετία, σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του θα πραγματοποιείται από την ΑΔΙΠ. Η συνήθης διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι εξαμηνιαία, ενώ η μέγιστη διάρκεια θα είναι η διετία.

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα θα λαμβάνουν σχετικό πιστοποιητικό, ενώ όπως ανέφερε ο κ. Σφηκόπουλος, τα προγράμματα θα αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες με στόχο στο μέλλον αυτό να διευκολύνει την κινητικότητα των αποφοίτων τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εκτελούνται σήμερα εκατοντάδες προγράμματα, πληροφορίες για τα οποία βρίσκονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cce.uoa.gr.