ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύρυνση καταλόγου χρόνιων ασθενειών για επ’ αόριστον αναπηρία

Διεύρυνση καταλόγου χρόνιων ασθενειών για επ’ αόριστον αναπηρία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου Εργασίας με την οποία αυξάνονται οι παθήσεις που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον. Ετσι, από 43 που ήταν έως το 2017 αυξάνονται σε περισσότερες από 140.

Συγκεκριμένα, με την πρόσφατη απόφαση, προστίθενται στις μη αναστρέψιμες παθήσεις και οι εξής:

• Δυσμενείς, από πλευράς πρόγνωσης, μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή, περιπτώσεις δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής), με υπολειμματική κινητική σημειολογία (ημιπάρεση – ημιπληγία, παραπάρεση – παραπληγία, τετραπάρεση – τετραπληγία, παρεγκεφαλιδική συνδρομή, δυστονία, κ.λπ.) με Π.Α. ≥67%, έπειτα από δύο διετείς κρίσεις.

• Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος.

• Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας επιπέδου 3.

• Πάσχοντες από έλλειψη παραγόντων πήξεως και συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις που επιμολύνθηκαν κατά τη διάρκεια θεραπείας τους από ηπατίτιδες και λοιπά λοιμώδη νοσήματα.

• Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση σοβαρού βαθμού (πίεση πνευμονικής αρτηρίας »70mmΗg) διαγνωσμένη με δεξιό μαρασμό και έπειτα από διερεύνηση για αποκλεισμό άλλων παθήσεων με επηρεασμό λειτουργικής δεξιάς κοιλίας και πνευμόνων, ύστερα από δύο κρίσεις.

• Παραγκεφαλικο-αμφιβληστροειδή αιμογγειοβλαστωμάτωση (σύνδρομο von HIPPEL-LINDAU).