ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καρατόμηση Δ.Σ. μετά την απώλεια προθεσμίας για τη φέτα

Καρατόμηση Δ.Σ. μετά την απώλεια προθεσμίας για τη φέτα

Την άμεση υποβολή των παραιτήσεων όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΓΟ Δήμητρα ζήτησε χθες με επιστολή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, καταλογίζοντάς τους την ευθύνη για την απώλεια της προθεσμίας υπογραφής των συμβάσεων του Προγράμματος Προώθησης της Φέτας (ΠΟΠ) «Feta PDO. Let’s get real!». Το πρόγραμμα αφορούσε σε ενέργειες προώθησης της φέτας σε δύο ομάδες χωρών: Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία (ύψους 3.317.000 ευρώ) και ΗΠΑ – Καναδά (3.835.320 ευρώ).

Η υπόθεση «φέτα» δεν φαίνεται να είναι απλώς μια υπόθεση γραφειοκρατικής «καθυστέρησης». «Την αποκλειστική ευθύνη για τη σύννομη και εμπρόθεσμη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας την έχετε εσείς ως αναθέτουσα αρχή», αναφέρει στην επιστολή του προς το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ Δήμητρα ο κ. Αποστόλου. Αξιοσημείωτη η αναφορά περί «σύννομης» διαδικασίας, καθώς η διαδικασία συνάντησε αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά του Συλλόγου Εργαζομένων στον Οργανισμό.

Ολα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2017 όταν υπεβλήθησαν τα δύο προγράμματα από τον ΕΛΓΟ, ύστερα από πρόταση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), την οποία είχε επεξεργαστεί η εταιρεία Sopexa. Η διοίκηση του ΕΛΓΟ εκτίμησε πως δεν υπήρχε χρόνος για διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή της εταιρείας που θα συνέγραφε τις προτάσεις, με αποτέλεσμα να θεωρήσει μονόδρομο την επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας. Ο ΕΛΓΟ θα επιβαρυνόταν με την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ύψους 1.270.385 ευρώ. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τις 22 Δεκεμβρίου 2017. Συμμετείχαν μόνο δύο εταιρείες, η Sopexa και η Novacert, οι οποίες ισοψήφησαν. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. προχώρησε, στα τέλη Ιανουαρίου 2018, σε «αιτιολογημένη ειδικά αναβαθμολόγηση», η οποία κατέληξε στην επιλογή της… Sopexa.

Στις 29 Μαρτίου το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε «κατεπείγουσες υποδείξεις» προς τον Οργανισμό, στον οποίο υποδεικνύει τον αποκλεισμό της Sopexa γιατί «δεν γνωστοποίησε ως ώφειλε την εμπλοκή της στο προπαρασκευαστικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας». Η εταιρεία προσέφυγε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Διαφορών, η οποία απέρριψε την προσφυγή της, σημειώνοντας πως «η εμπλοκή της σε προπαρασκευαστικό στάδιο της παρείχε ένα ανταγωνιστικού χαρακτήρα πλεονέκτημα».

Τελικά, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στη Novacert, αλλά η προθεσμία χάθηκε. «Η διοίκηση καταπάτησε όρους που έχουν τεθεί για να μην προδιαγράφονται οι διαγωνισμοί», λέει στην «Κ» ο κ. Παναγιώτης Κάτσαρης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΛΓΟ Δήμητρα και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ., μιλώντας για «πρακτική που δείχνει σκοπιμότητα υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας».