ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανιχνευτές κίνησης, κάμερες, περιπολίες για την κάνναβη

Ανιχνευτές κίνησης, κάμερες, περιπολίες για την κάνναβη

Φράχτης με μόνιμο δικτυωτό πλέγμα ή με τοίχο ύψους τουλάχιστον τριών μέτρων και «κενή ζώνη» επίσης τριών μέτρων μεταξύ της περίφραξης και της καλλιεργήσιμης έκτασης. Δυνατός φωτισμός εντός και εκτός της περίφραξης, από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου. Κάμερες ασφαλείας στην περίφραξη, που καταγράφουν σε 24ωρη βάση. Ανιχνευτές κίνησης και συναγερμός αλλά και περιπολία από ένστολους ιδιωτικούς φύλακες. Το τελικό προϊόν που θα βγαίνει από την παραγωγική μονάδα θα συνοδεύεται πάντα από αστυνομική δύναμη. Και όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι η έκταση θα είναι τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο μακριά από σχολείο!

Οι προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας των μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης, όπως περιγράφονται σε κοινή υπουργική απόφαση θυμίζουν κάτι από κινηματογραφική ταινία. Η απόφαση, που ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα, περιγράφει τις διαδικασίες για την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων, εισαγωγής των πρώτων υλών, φύλαξης των μονάδων και μεταφοράς του τελικού προϊόντος της φαρμακευτικής κάνναβης.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης μονάδας καλλιέργειας και παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης απαιτείται, μεταξύ άλλων, λευκό ποινικό μητρώο των επενδυτών, παράβολο αξίας 10.000 ευρώ καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει σχολείο σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων από τα όρια της προς αδειοδότηση μονάδας.

Το σύνολο της δραστηριότητας (καλλιέργεια και μεταποίηση και αποθήκευση) θα ασκείται σε περίκλειστη έκταση. Τα ελάχιστα μέτρα που επιβάλλονται είναι μόνιμη περίφραξη ύψους τριών μέτρων, επαρκής φωτισμός της περίφραξης, εντός και εκτός αυτής, αλλά και στις εισόδους-εξόδους της καλλιέργειας των αποθηκών και της μεταποιητικής μονάδας, και σύστημα συναγερμού με ανιχνευτές κίνησης. Κάμερες ασφαλείας θα παρακολουθούν σε 24ωρη βάση την περίμετρο αλλά και το εσωτερικό της μονάδας και το υλικό παρακολούθησης θα διατηρείται για 90 ημέρες. Η φύλαξη εκτελείται από ένστολους ιδιωτικούς φύλακες, ενώ τουλάχιστον ένας κινητός σκοπός κάνει περιπολίες ανά βάρδια. Δύο φρουροί θα στελεχώνουν το φυλάκιο στην κεντρική πύλη της μονάδας. Για τη μεταφορά του τελικού προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης, απαιτείται ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν. Η μεταφορά στον τόπο παράδοσης του προϊόντος γίνεται πάντα παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.