ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές: Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

panellinies2018

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα Γενικά Ημερήσια Λύκεια ξεκίνησαν σήμερα με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Με αφόρμηση άρθρο του Δ.Ν. Μαρωνίτη για την εννοιολογική διάκριση Παιδείας και Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε ένα άρθρο στη μαθητική εφημερίδα σχετικά με το μορφωτικό και παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου στον 21ο αιώνα και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μαθητές και καθηγητές μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παιδαγωγικής λειτουργίας του.

Το δοθέν κείμενο είναι σχετικά πυκνογραμμένο και ως εκ τούτου εμφανίζει σχετική δυσκολία ως προς την πύκνωσή του στο θέμα της περίληψης. Το θέμα ανάπτυξης από την άλλη, έχει αναμφίβολα αντιμετωπιστεί από όλους τους υποψηφίους, καθώς ανήκει στις βασικές διδαχθείσες θεματικές ενότητες.

Παρόλα αυτά, οι υποψήφιοι έπρεπε να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του δεύτερου ζητουμένου, το οποίο απαιτεί επαρκή επιχειρηματολογία, η οποία εν τέλει και θα διακρίνει τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Οι γραμματολογικές-λεξιλογικές ασκήσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας.

Επισυνάπτονται τα θέματα και οι ενδεικτικές απαντήσεις. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/
/