ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολυνομοσχέδιο: Ενισχύεται το καθεστώς μεσολάβησης και διαιτησίας

02s1upourgeio10

Αλλαγές στο πλαίσιο μεσολάβησης και διαιτησίας, μειώσεις στις νέες επικουρικές συντάξεις των δημοσιογράφων, αλλά και κίνητρα στους εργοδότες να προσλάβουν νέους σε ηλικία ανέργους, προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα. Στον αντίποδα, μία από τις πλέον σημαντικές πτυχές της συμφωνίας με τους επικεφαλής των δανειστών, όπως παρουσιάστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, τα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή, εντός του 2019, επιδόματος στέγασης σε πάνω από 550.000 οικογένειες δεν περιλαμβάνεται τελικά στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικά, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, καθώς έχει κριθεί ως συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενισχύεται το καθεστώς μεσολάβησης. Συγκεκριμένα, δίνεται το δικαίωμα στον μεσολαβητή να απόσχει (άπαξ) από την υποβολή πρότασης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα δύο μέρη, εργοδότη και εργαζομένους, να διαπραγματευτούν μεταξύ τους εντός 6 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να υπογράψουν συλλογική σύμβαση. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τέθηκε, ο μεσολαβητής θα πρέπει να κοινοποιήσει αιτιολογημένη πρόταση μεσολάβησης. Για τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία, ορίζεται πως μπορεί να γίνεται «από οποιοδήποτε μέρος αποδέχτηκε την πρόταση του μεσολαβητή που απέρριψε το άλλο μέρος», ενώ στα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την υποβολή πρότασης μεσολάβησης ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης προστίθεται η εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του μισθού. Το νέο πλαίσιο δεν εφαρμόζεται σε εκκρεμείς αιτήσεις μεσολάβησης και προσφυγής στη διαιτησία.

Για τον ΕΔΟΕΑΠ, το ταμείο των δημοσιογράφων, ορίζεται διπλό σύστημα υπολογισμού των νέων επικουρικών συντάξεων στα πρότυπα του ΕΤΕΑΕΠ. Συγκεκριμένα, ο χρόνος ασφάλισης μέχρι 30/6/2018 θα υπολογίζεται με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ, ενώ ο χρόνος από 1/7/2018 και μετά θα ακολουθεί το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).

Τέλος, προβλέπονται σημαντικά κίνητρα για τη μείωση της ανεργίας των νέων, έως 30 ετών, καθώς ορίζεται ότι οι εργοδοτικές εισφορές που αφορούν τη δημιουργία νέων θέσεων μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξημένες κατά 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού ανά θέση εργασίας.