ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο κάλεσμα σε γιατρούς για τα «ιατρεία γειτονιάς»

13s33giatros

Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους, που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ρόλο οικογενειακού γιατρού στις Τοπικές Μονάδες Υγείας του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, απευθύνει το υπουργείο Υγείας. Η πρόσκληση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αφορά σε 809 θέσεις ειδικότητας γενικής ιατρικής και παθολογίας και σε 144 παιδιατρικής. Με τη νέα αυτή πρόκληση το υπουργείο ευελπιστεί να καλύψει το κενό που άφησε η πρώτη προκήρυξη θέσεων του περασμένου Αυγούστου στην οποία ανταποκρίθηκαν μόλις 583 γιατροί για 1.195 θέσεις.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και η θητεία τους θα είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου tomy.moh.gov.gr, ενώ η προθεσμία υποβολής ξεκινά σήμερα στις 12 το μεσημέρι και λήγει στις 22 Ιουνίου 2018. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μόνο μιας κατηγορίας εκπαίδευσης και μιας ειδικότητας με ανώτατο όριο τις πέντε θέσεις και με σειρά προτίμησης. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έχουν ήδη υπογράψει σύμβαση για τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας με βάση την προκήρυξη του περασμένου Αυγούστου.