ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ΕΚΠΑ στο πλευρό των πληγέντων από τις πυρκαγιές

ddddd

Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν, με ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές αρχές και η Ακαδημαϊκή κοινότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις οικογένειες των θυμάτων, που χάθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι σε συνεργασία με την Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής θέτουν στη διάθεση της Πολιτείας το στελεχιακό δυναμικό της Σχολής για την:

α) Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα άτομα από τις πυρόπληκτες περιοχές και για οδηγίες για την αποφυγή περαιτέρω επιπτώσεων στον τομέα της υγείας.

β) Ψυχολογική υποστήριξη στους πληγέντες και στους συγγενείς των θυμάτων.

Σημειώνουν επίσης ότι σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, καθώς και τα υπόλοιπα σχετικά Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, θέτουν το στελεχιακό δυναμικό της Σχολής στη διάθεση των Δήμων που έχουν πληγεί και της Πολιτείας για:

α) Άμεση αποτύπωση με σύγχρονες τεχνολογίες (UAV – Δορυφορικά Συστήματα) των φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και των επιπτώσεών τους.

β) Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, στην υδρόσφαιρα, στο έδαφος και στο υπέδαφος και προτάσεις άμεσης προστασίας τους.

γ) Εκτίμηση επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και προτάσεις προστασίας και ανάκαμψής της.

δ) Θωράκιση της περιοχής από συνοδά καταστροφικά φαινόμενα και κυρίως από πλημμυρικά φαινόμενα, διαβρώσεις και κατολισθήσεις.

ε) Προτάσεις διαμόρφωσης επιχειρησιακών σχεδίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κεντρικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για την προστασία της περιοχής και τη μείωση των επαπειλούμενων επιπτώσεων.

στ) Διαμόρφωση χωροταξικών, πολεοδομικών σχεδίων σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή, με γνώμονα τη μείωση της τρωτότητας σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.