ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρυθμίσεις για τις οφειλές καθηγητών στο ΑΕΙ τους

3--73

Ευνοϊκές διατάξεις για τους πανεπιστημιακούς που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο κατετέθη, χθες, στη Βουλή. Επίσης, με το νομοσχέδιο –που δεν έχει αλλαγές ως προς τη δομή του νέου ΑΕΙ σε σχέση με τη δημόσια διαβούλευση– επιχειρείται η ρύθμιση των χρεών των καθηγητών οδοντιατρικών σχολών της χώρας προς τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ τους, τα οποία με τα χρόνια έχουν ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις πανεπιστημιακών.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το ποσό που πρέπει να δίνουν οι καθηγητές στο πανεπιστήμιό τους (μέσω του ΕΛΚΕ) είναι 5% επί του τζίρου τους. Βέβαια, οι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν στον ΕΛΚΕ ποσοστό 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο θα βεβαιωθούν. Εναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1/1/2018.

Η κρίσιμη ρύθμιση για τους καθηγητές οδοντιατρικής είναι ότι «τα ποσά που οφείλουν έως τις 31/12/2017 οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε η οφειλή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Τα οφειλόμενα ποσά υπολογίζονται με ποσοστό 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων».

Επίσης ορίζεται ότι «οι οφειλές καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω εταιρείας, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση στην ΑΑΔΕ, μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαίωση των οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την περαίωση ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος.

Τέλος, προβλέπεται ότι ο ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων εγγράφεται, κατόπιν αίτησής του, στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών.