ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές υποθέσεις: Νέο πρόγραμμα σπουδών στο Deree – The American College of Greece

diethneis-scheseis-kai-eyropaikes-ypotheseis-neo-programma-spoydon-sto-deree-the-american-college-of-greece-2265612

Το Deree – The American College of Greece παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (International Relations and European Affairs), το οποίο υπάγεται στο School of Liberal Arts and Sciences, στο τμήμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Αρχαίου Κόσμου (Department of History, Philosophy and the Ancient World). Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να διδάξει στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές εφαρμογές που αφορούν στον χώρο των διεθνών σχέσεων, καθώς και να τους προετοιμάσει για περαιτέρω κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων που διέπουν το διεθνές πεδίο, οι οποίες ποικίλλουν από τη μετατόπιση ηγετικής ισχύος μέχρι και την επίλυση διεθνών κρίσεων. Κατ’ ουσία, το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να καλύψει τομείς γνώσης που ευρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή: από τη μία πλευρά, επιτυγχάνεται η κατανόηση του διεπιστημονικού χαρακτήρα του τομέα των διεθνών σχέσεων και των βασικών θεμάτων που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, και από την άλλη, υφίσταται μια συστηματική ενασχόληση με τις θεωρητικές προσεγγίσεις του τομέα των διεθνών σχέσεων, καθώς και των συναφών πεδίων γνώσης, όπως ιστορία, οικονομία, φιλοσοφία και κοινωνιολογία.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα αυτό, αρχικά οι σπουδαστές εισάγονται στις αρχές και τις θεωρίες των διεθνών σχέσεων, της πολιτικής επιστήμης, και της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την εξέταση του ιστορικού πλαισίου εντός του οποίου αυτές αναπτύχθηκαν. Εν συνεχεία, σε ανώτερο επίπεδο μαθημάτων, εμβαθύνουν ως προς την κατανόηση των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής φιλοσοφίας, εξοικειώνονται με τις μεθόδους διεξαγωγής ακαδημαϊκής έρευνας, διαμορφώνουν γνώση της εξωτερικής πολιτικής, κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διευρύνουν την κατανόηση του ηθικού υπόβαθρου που διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις στο διεθνές πεδίο. Στο τελευταίο επίπεδο μαθημάτων, διαμορφώνουν ευρύτερη γνώση της γεωπολιτικής, καθώς και θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, κατανοούν τη νομική υπόσταση των διεθνών οργανισμών και τις συμβάσεις του διεθνούς δικαίου, και εμβαθύνουν σε ζητήματα της ευρωπαϊκής ενωσιακής πολιτικής και οικονομίας, καθώς και του τρόπου που αυτή ασκεί επίδραση στον χώρο των επιχειρήσεων. Εντέλει, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών με τη διπλωματική εργασία που αφορά σε ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή αναφορικά με θέμα των διεθνών σχέσεων ή των ευρωπαϊκών υποθέσεων, το οποίο επιλέγουν σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα να κάνουν πρακτική σε διεθνή οργανισμό ή σε πρεσβεία.

Γενικώς, με την ολοκλήρωση του ως άνω προγράμματος, οι σπουδαστές θα έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων στον τομέα των διεθνών σχέσεων, ευρωπαϊκών υποθέσεων και σχετικών πεδίων, καθώς και θα μπορούν να εντοπίζουν τα κυρίαρχα ζητήματα και προβλήματα στους ως άνω τομείς, και εκ παραλλήλου θα είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις. Θα έχουν, επίσης, αναπτύξει ορθή κατανόηση της προέλευσης, εξέλιξης και συνεχούς δυναμικής που διέπει τους αλληλένδετους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς, οι οποίοι επαναπροσδιορίζουν τον κόσμο και το πολιτικό γίγνεσθαι στη σύγχρονη εποχή. Περαιτέρω, θα έχουν αναπτύξει τις ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης του εννοιολογικού πλαισίου που εξετάζουν, θα μπορούν να συντάξουν τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, και να διεξαγάγουν ακαδημαϊκή ή επαγγελματική έρευνα. Θα είναι δε επαρκώς καταρτισμένοι για να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στους ακόλουθους τομείς: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Πολιτική και Διεθνείς Σπουδές, Διεθνές Δίκαιο. Επίσης, θα έχουν διαμορφώσει μια πολυδιάστατη και εμπεριστατωμένη προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις ως πολίτες του κόσμου και ως επαγγελματίες.

Αναφορικά με την επαγγελματική προοπτική, οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως διπλωμάτες, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά ινστιτούτα, ΜΚΟ, δεξαμενές σκέψης, να ακολουθήσουν καρίερα στην εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή, ή να εργαστούν στον τραπεζικό τομέα, καθώς και στον ασφαλιστικό χώρο. Γενικώς, ο διεπιστημονικός και ακαδημαϊκά πολυδιάστατος χαρακτήρας του προγράμματος αυτού καθιστά τους αποφοίτους ικανούς ως προς την ορθή και πολυποίκιλη επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ερευνητικής ενασχόλησης.

Τέλος, θα λέγαμε ότι η περιρρέουσα διεθνής πολιτική κατάσταση με τη ρευστότητα ως προς την αλλαγή ηγετικής ισχύος, τις συνεχείς μετακινήσεις λαών, είτε ειρηνικά είτε συνεπεία πολέμου, τον σκεπτικισμό ως προς τις μεγάλες συμμαχίες κρατών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ατλαντική Συμμαχία, και τις επιπτώσεις όλων αυτών στη διεθνή οικονομία και εμπόριο, συνιστούν το πρόγραμμα αυτό ως το πλέον κατάλληλο για την κατανόηση του διεθνούς πολιτικού γίγνεσθαι και την απόκτηση μιας επαρκούς και ισχυρής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Aπό την Ιωάννα Πατσιώτη, PhD

Η Ιωάννα Πατσιώτη είναι επικεφαλής του Τμήματος Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Αρχαίου Κόσμου (Department of History, Philosophy and the Ancient world) στο Deree.