ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη Βουλή η νέα δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου

Στη Βουλή η νέα δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την κύρωση της σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στον χώρο της Υγείας. Το πρόγραμμα, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά τη δωρεά του Κέντρου Πολιτισμού, έχει ύψος 200-250 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή γενικού νοσοκομείου στην Κομοτηνή, παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη και νέου κτιρίου στον «Ευαγγελισμό».

Η σύμβαση ορίζει το πλαίσιο, τους όρους και τον τρόπο υλοποίησης της δωρεάς, όπως είχε συμβεί και για την κατασκευή της νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης και Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η υλοποίηση των έργων θα γίνει από μια εταιρεία ειδικού σκοπού, την «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.», το διοικητικό συμβούλιο της οποίας θα καθοριστεί από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οπως αναφέρεται, «μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και παράδοση των έργων, κάθε ένα από αυτά θα περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητα και ευθύνη του ελληνικού Δημοσίου χωρίς περαιτέρω αρωγή από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (αν και το Ιδρυμα δεν εμποδίζεται να παράσχει περαιτέρω αρωγή και υποστήριξη κατά την κρίση του)».

Η δωρεά περιλαμβάνει:

• Τον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, δυναμικότητας 200 κλινών.

• Τον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης, δυναμικότητας 250 κλινών.

• Τον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό κτιρίου στον «Ευαγγελισμό», το οποίο θα ανεγερθεί στη θέση των κτιρίων «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων», ώστε να λειτουργήσει ως η έδρα της νοσηλευτικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Την προμήθεια νέου εξοπλισμού αεροδιακομιδών και την αναβάθμιση του υφιστάμενου.

• Την προμήθεια τεσσάρων νέων ποζιτρονικών αξονικών τομογράφων PET-CT (ένας θα τοποθετηθεί στο νοσοκομείο Αγ. Αναργύρων και οι υπόλοιποι σε Κρήτη, Λάρισα και Ιωάννινα), καθώς και έξι μικρών μηχανημάτων παραγωγής ραδιοφαρμάκων.

• Τη χρηματοδότηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Συντονισμός

Από την πλευρά του το Δημόσιο θα παραχωρήσει τις απαιτούμενες για τα νέα κτίρια εκτάσεις (διαμορφώνοντας και το απαραίτητο πολεοδομικό πλαίσιο) και θα βοηθήσει στη θεσμική και τεχνική ωρίμανση των έργων έως τον Μάρτιο του 2019. Ο συντονισμός Δημοσίου και ΙΣΝ θα γίνει μέσω συμβουλευτικής επιτροπής, υπό τη γενική γραμματεία του πρωθυπουργού, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις δύο πλευρές, τους Δήμους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής, του ΕΚΑΒ και της Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Απαλλαγές

Για να διευκολυνθεί η δωρεά, η «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.» θα απαλλαγεί από κάθε είδους φόρο, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου εκτός από τον ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές. Ομοίως, θα απαλλαγεί από κάθε είδους δασμό ή φόρο η προμήθεια των απαραίτητων υλικών. Αν υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισμού των έργων με ευθύνη του Δημοσίου, τότε αυτή θα βαρύνει το Δημόσιο. Τα έργα θα φέρουν εις το διηνεκές ονομασία που θα περιέχει ή θα αναφέρει το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.