ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημόσιο: Πώς οι συμβασιούχοι γίνονται μόνιμοι

Δημόσιο: Πώς οι συμβασιούχοι γίνονται μόνιμοι

Η υπουργός Μακεδονίας – Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου δεν ήταν η μόνη υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης που προσελήφθη για τις ανάγκες της καθαριότητας και μετήχθη σε υπηρεσία γραφείου. Στις 12 Ιουνίου του 2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. φύλλου 1549 απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τη σύσταση 556 προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Δήμο Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθμόν 2844 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Από αυτούς 314 θέσεις αφορούσαν εργάτες καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το δικαστήριο γνωμοδότησε ότι «καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες» και γι’ αυτό θα έπρεπε οι συμβάσεις τους, που είχαν συναφθεί επί δημαρχίας Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, να μετατραπούν από ανανεούμενες ορισμένου, σε αορίστου χρόνου. Εναντίον της δικαστικής απόφασης δεν ασκήθηκε έφεση επί δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη.

Ομως η «Διαύγεια» δείχνει ότι στο επίμαχο διάστημα 53 συνολικά άτομα, δηλαδή σχεδόν το 1/6 εκείνων που απέκτησαν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, μετατάχθηκαν αρχικά σε θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων και στη συνέχεια αρκετοί από αυτούς πήραν νέα μετάταξη σε θέση ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οσοι δεν πήραν αμέσως δεύτερη μετάταξη μετατάσσονται σε θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που αποτελεί ενός είδους «προθάλαμο» για νέα μετάταξη σε πιο εύθετο χρόνο. Το 2017 το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε να δώσει στους εργαζομένους της καθαριότητας σε χρήμα αποζημίωση για τα μέσα ατομικής προστασίας που δεν είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν για τα έτη 2012-2016. Από εκείνους που είχαν προσληφθεί με την απόφαση του 2014, λείπουν μετά τη σύγκριση των σχετικών πινάκων 39 άτομα, που φαίνεται ότι ουδέποτε μετά την πρόσληψή τους, με βάση την επίκληση των πάγιων και διαρκών αναγκών, δεν έχουν  δουλέψει στην αποκομιδή των σκουπιδιών ή στην ανακύκλωση.

Συνολικά 16 άτομα από αυτούς μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, αλλά σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, αυτήν της Χ.Π. (το όνομα στη διάθεση της «Κ»), που κατέλαβε θέση διοικητικού οικονομικού, και εκείνη της Α.Τ., που κατέλαβε θέση κτηνιάτρου, απαιτούνται πρόσθετα προσόντα. Ενας από αυτούς –τους 314– προσελήφθη ως εργάτης καθαριότητας, έγινε εργαζόμενος αορίστου χρόνου ως εργάτης καθαριότητας και στη συνέχεια μετατάχθηκε στην ειδικότητα εργατών γενικών καθηκόντων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Από εκεί μετακινήθηκε στο τμήμα καθαριότητας της διεύθυνσης ανακύκλωσης, για να τοποθετηθεί τελικά στη διεύθυνση βιβλιοθηκών. Ολα αυτά θα είχαν μικρή σημασία αν για την εξυπηρέτηση των αναγκών καθαριότητας του δήμου δεν προέκυπταν νέες ανάγκες σε προσωπικό. Ετσι, τον Ιούνιο του 2018, 193 εργαζόμενοι προσέφυγαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο ζητώντας να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το δικαστήριο τους δικαίωσε, αλλά ο δήμος άσκησε αυτή τη φορά έφεση. Και σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.