ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ

Νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την «Εφαρμοσμένη εμβιομηχανική στην ορθοπεδική» λειτουργεί από το φετινό ακαδημαϊκό έτος στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Η διάρκεια του προγράμματος για την απόκτηση του σχετικού διπλώματος είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ των σχολών επιστημών υγείας και επιστημών του μηχανικού ΑΕΙ και ΤΕΙ και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε αποφοίτους αντίστοιχων τμημάτων ΑΕΙ.

Επίσης, στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ, καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών ικανών να εμβαθύνουν στις μηχανικές συμπεριφορές και λειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος, να υιοθετήσουν νέες συστηματικές προσεγγίσεις και να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα εργαλεία εμβιομηχανικής ανάλυσης.

Μεταξύ άλλων, θα εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες καταγραφής του μυοσκελετικού με τον ψηφιακό σχεδιασμό εξατομικευμένων λύσεων για τον κάθε ασθενή (π.χ. εμφυτεύματα) και τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την υλοποίηση διάφορων προϊόντων όπως ανατομικών αντιγράφων, προσθετικών μελών κ.ά.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι έως 30. Τα μαθήματα διεξάγονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα. Η παρακολούθηση του προγράμματος συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/-τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται σε συνολικά 4.000 ευρώ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Ορθοπεδικό Κέντρο Ερευνας και εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος» της Α΄ Ορθοπεδικής Κλινικής ΕΚΠΑ, στο νοσοκομείο Αττικόν έως τις 31 Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ http://school.med.uoa.gr, ή να απευθυνθούν στην γραμματεία της Α΄ Ορθοπεδικής Κλινικής ΕΚΠΑ.