ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα μοντέλα σκέψης για τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Νέα μοντέλα σκέψης για τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Για 5η ακαδημαϊκή χρονιά, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «πάνω στην τομή δύο καίριων ζητημάτων: του τουρισμού και του πολιτισμού». «Πιστεύω ακράδαντα στην εξωστρέφεια και στην αριστεία ως οδηγούς φυγής προς τα εμπρός», λέει ο Πάνος Παρθένιος, αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. «Στο μάθημά μου, π.χ., ανακαλύπτουμε κάθε χρόνο μαζί με τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές μέσω διαδοχικών πειραματισμών (και αποτυχιών!) νέους τρόπους αξιοποίησης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών που εστιάζουν στο δίπολο τουρισμός – πολιτισμός. Ετσι, οι φοιτητές μας έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις μας σε διεθνή συνέδρια – και εγώ να μαθαίνω κάτι καινούργιο κάθε χρόνο!».

Φέτος, το πρόγραμμα προσφέρει δύο επιλογές. «Οι δύο στοχευμένες ειδικεύσεις α) “Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις” και β) “Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά” αξιοποιούν τον πλούσιο τόπο της Κρήτης ως εργαστήριο έρευνας και μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων αναζητούν νέες λύσεις στη διαχείριση και προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του τοπίου», λέει ο Πάνος Παρθένιος.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης και του μνημειακού πλούτου, σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον και την αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη. «Η χώρα μας δεν είναι θελκτική μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσά της», λέει ο Πάνος Παρθένιος. «Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μελετάμε και προτείνουμε νέα μοντέλα αντίληψης του τουρισμού μέσα από την οπτική της μεσογειακότητας, με τις εκφάνσεις της στον πολιτισμό, στη διατροφή, στην αρχιτεκτονική και στο φυσικό τοπίο. Η ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών, από τις έξυπνες πόλεις και τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) μέχρι την εικονική πραγματικότητα και τα νανοϋλικά, μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε νέους τρόπους ανάδειξης των πλεονεκτημάτων του τόπου μας».

Πώς μπορεί αυτή η εξέλιξη να συμβάλει στην ανάπτυξη και στη συνοχή; «Εχουμε, πλέον, τη δυνατότητα», λέει ο Πάνος Παρθένιος, «όχι μόνο να διατηρήσουμε αξιόπιστα και με επιστημονική συνέπεια τους ιστορικούς οικισμούς, αλλά να τους αναδείξουμε ως ζωντανούς οργανισμούς και να τους μετατρέψουμε σε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, με σεβασμό στο περιβάλλον και γνώμονα τις αρχές της αειφορίας και της οικολογίας».

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές πολλών ειδικοτήτων από ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού «με όρεξη για έρευνα, ανοικτό μυαλό και αναζήτηση διεπιστημονικών συνεργασιών».

​Αιτήσεις συμμετοχής έως 28 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.arch.tuc.gr.