ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πλαίσιο για επισκέψεις μαθητών στη Μέκκα

Το πλαίσιο για επισκέψεις μαθητών στη Μέκκα

Το πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων Θράκης στη Μέκκα και στη Μεδίνα (Σαουδική Αραβία) και την πραγματοποίηση μουσουλμανικού θρησκευτικού προσκυνήματος (Umrah) θεσμοθετεί απόφαση του υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου. Η απόφαση έχει ιδιαίτερο βάρος τόσο για παιδαγωγικούς λόγους όσο για τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, και ιδίως για τις σχέσεις της με τον μουσουλμανικό κόσμο.

Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση ορίζει ότι «στην επίσκεψη συμμετέχουν μαθητές/-τριες της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και οπωσδήποτε με την έγγραφη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Ολοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθούν επακριβώς τις εκάστοτε οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) για τους προσκυνητές στο Hajj και την Umrah (π.χ. προληπτικός εμβολιασμός), σύμφωνα με τις υγειονομικές προδιαγραφές και τους όρους που τίθενται από το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, και να έχουν μεριμνήσει για την απαιτούμενη θεώρηση εισόδου (βίζα). Η διάρκεια της επίσκεψης καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα ημέρες».

Κατόπιν, για την ασφάλεια των παιδιών ορίζεται ότι «η εκκίνηση των μετακινήσεων θα γίνεται από τον χώρο του ιεροσπουδαστηρίου ή χώρο που καθορίζεται από τον σύλλογο των διδασκόντων, δεν θα πραγματοποιείται πριν από τις 6 π.μ., ενώ η άφιξη στον τόπο προορισμού ή η επιστροφή στο ιεροσπουδαστήριο ή σε χώρο που καθορίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων θα πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 10 μ.μ., όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται οδικώς. Τα παραπάνω προβλεπόμενα χρονικά όρια εκκίνησης – άφιξης είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν με απόφαση του προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης. Επίσης, κάθε είδους μετακίνηση των μαθητών/-τριών στον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των επισκέψεων θα γίνεται σε χρόνο σύμφωνο με το εγκεκριμένο πρόγραμμα».

Τέλος, η αίτηση μετακίνησης θα υποβάλλεται για έγκριση στον προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της αναχώρησης, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και εισήγησης του διευθυντή και του υποδιευθυντή του ιεροσπουδαστηρίου.

Είναι η πρώτη φορά που ορίζεται θεσμικά το πλαίσιο των σχετικών επισκέψεων και, όπως ανέφερε στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, εκφράζεται έτσι και ο βαθύς σεβασμός στο Ισλάμ.