ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας και απευθύνεται όχι μόνο σε νομικούς, αλλά ανεξαιρέτως σε όλους τους πολίτες, που διεκδικούν την υπεράσπιση μίας σειράς δικαιωμάτων που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Μέσα από τις διαρκείς αναρτήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά οι σημαντικότερες αποφάσεις του ΕΔΔΑ, οι οποίες είναι προσβάσιμες στον καθένα μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσίευσή τους.

Το γεγονός αυτό καθιστά το ECHRCaseLaw μία σημαντική δεξαμενή πληροφοριών για τον νομικό κόσμο, σχετικά με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τον τρόπο λειτουργίας του.

Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να βρουν «χρήσιμα» εργαλεία και να ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο άσκησης και το κόστος της ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑ, ικανοποιώντας τα δικαιώματά τους εκτός των εθνικών δικαστηρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου, που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος και στη χώρα μας, είναι ο πρώτος σε διεθνές επίπεδο δικαστικός μηχανισμός προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι αποφάσεις του εδραιώνονται όχι μόνο στο δικαστικό και νομικό κόσμο, αλλά αντανακλούν στους πολίτες του κάθε κράτους-μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχοντας εξαντλήσει τα εθνικά ένδικα μέσα προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρώντας ότι αποτελεί το ύστατο καταφύγιό τους.