ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για τον Κυπαρισσιακό

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για τον Κυπαρισσιακό

Μια συμβιβαστική λύση, ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου και τις πιέσεις των τοπικών παραγόντων για άκριτη εκμετάλλευση της περιοχής, φαίνεται ότι προτείνει το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία της περιοχής, που υπεγράφη από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Κύριο χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου είναι η διατήρηση, μέσω μεταβατικών διατάξεων, των δικαιωμάτων όσων σήμερα πληρούν τους όρους δόμησης ή διατηρούν νόμιμες επιχειρήσεις και η αυστηροποίηση των όρων για τις νέες ιδιοκτησίες.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο (καθώς το κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος που έχει σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν δόθηκε στη δημοσιότητα), το νέο πλαίσιο προβλέπει την αύξηση της αρτιότητας στην περιοχή από 10 σε 20 στρέμματα, εξαιρώντας όμως όσα οικόπεδα είναι σήμερα έκτασης 10 μέχρι 20 στρεμμάτων (που διατηρούν το δικαίωμα δόμησης). Το διάταγμα προβλέπει την απαγόρευση δόμησης στις αμμοθίνες και στον αιγιαλό, καθώς και σε απόσταση 50 μέτρων από αυτόν. Επίσης απαγορεύει περαιτέρω επεμβάσεις στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, αλλά μέχρι την οριοθέτηση και ρύθμιση των υπαρχουσών χρήσεων και δραστηριοτήτων και την απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών από τον αιγιαλό. Στις περιοχές όπου επιτρέπεται η δόμηση, η κάλυψη των κτιρίων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% και στο υπόλοιπο να διατηρείται η φυσική βλάστηση ή ο γεωργικός χαρακτήρας, ενώ στον Καϊάφα επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το Ευρωδικαστήριο το 2016 για την πλημμελή προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου, που αποτελεί περιοχή ωοτοκίας της απειλούμενης χελώνας καρέτα καρέτα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε από το 2014 ξεκινήσει τη διαδικασία θέσπισης ενός πλαισίου, όμως τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων «επιστρέφονταν» από το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς δεν προέβλεπαν (υπό την πίεση τοπικών παραγόντων) απαγορεύσεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας της περιοχής.