ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τον Οκτώβριο η υποβολή αιτήσεων για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή στα ΑΕΙ

Τον Οκτώβριο η υποβολή αιτήσεων για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή στα ΑΕΙ

Από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου θα μπορούν οι φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για κατ' εξαίρεση μετεγγραφή στα ΑΕΙ και τις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 151.80 – Μαρούσι). Όσον αφορά στους φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης της χώρας, εκείνοι μπορούν να αποστείλουν έντυπη αίτηση με συστημένη επιστολή στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Σημειώνεται ότι η κατ' εξαίρεση μετεγγραφή αφορά ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις και ο πίνακας με τους κωδικούς των τμημάτων ΑΕΙ και ΑΕΑ είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr.