ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΕΝ: Σχέδιο νόμου για τη μετατροπή του ΙΓΜΕ σε ρυθμιστική και εποπτική αρχή

ΥΠΕΝ: Σχέδιο νόμου για τη μετατροπή του ΙΓΜΕ σε ρυθμιστική και εποπτική αρχή

Eνα νέο κεφάλαιο στη γεωλογική έρευνα στη χώρα μας φιλοδοξεί να ανοίξει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Με σχέδιο νόμου, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση προτείνει τη μετατροπή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) σε μια νέα αρχή με ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο, επεκτείνοντας το αντικείμενό της σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων, προστασίας του περιβάλλοντος, ορυκτού πλούτου, ελέγχου λατομείων και μεταλλείων.

Το ΙΓΜΕ ιδρύθηκε με τη σημερινή του μορφή το 1976. Το Ινστιτούτο διαθέτει πλήθος έμπειρων επιστημόνων σε γεωλογικά ζητήματα, ωστόσο τη δεκαετία του ’90 έπεσε θύμα κακοδιαχείρισης και την τελευταία δεκαετία έχει αφεθεί σε μια σταδιακή παρακμή, με ελάχιστη ανανέωση του προσωπικού του και ανάθεση του έργου του από το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το 2011 αποφασίστηκε να συγχωνευθεί με έναν άσχετο οργανισμό (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης), με τον οποίο όμως στην πραγματικότητα δεν συνενώθηκε ποτέ, ενώ το 2015 επανασυστάθηκε. 

Το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ προτείνει τη μετατροπή του σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με τον τίτλο «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», διευρύνοντας το πεδίο του στον έλεγχο των γεωθερμικών πεδίων, στην παροχή υπηρεσιών σχετικά με τους υδρογονάνθρακες, την επίβλεψη των γεωτρήσεων και τον έλεγχο μεταλλείων και λατομείων.

Η νέα δομή θα έχει 6 διευθύνσεις έναντι 20 του ΙΓΜΕ και θα διατηρήσει, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, όλους τους σημερινούς εργαζόμενους του ινστιτούτου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, η νέα αρχή θα συμμετέχει και στο σύστημα πολιτικής προστασίας της χώρας, με την έρευνα και καταγραφή γεωλογικών κινδύνων (πλημμύρες, κατολισθήσεις, διάβρωση εδαφών κλπ), αλλά και την αντιμετώπιση ανάλογων προβλημάτων. Παράλληλα θα αποκτήσει ειδικό λογαριασμό έρευνας, προκειμένου να διαχειρίζεται κονδύλια από έργα που θα εκτελεί για δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και θα μπορεί να αναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα.

Να σημειωθεί πάντως ότι το Συνδικάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ ζητά την απόσυρση του σχεδίου νόμου και για το λόγο αυτό έχει προγραμματίσει σήμερα και αύριο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Μέγαρο Μαξίμου και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα.