ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προστασία γεωργικής γης, προτεραιότητα για τη Θεσσαλία

Προστασία γεωργικής γης, προτεραιότητα για τη Θεσσαλία

Τον δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης ιδίως στις γεωργικές περιοχές προβλέπει το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό πλαίσιο για τη Θεσσαλία. Ως μέτρο προστασίας της γεωργικής γης προτείνει την αύξηση της αρτιότητας στα 10 και 20 στρέμματα, την κατάργηση των παρεκκλίσεων και την απαγόρευση των κατατμήσεων, εξαιρώντας μόνο τις απαραίτητες για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας υποδομές. Όσον αφορά στα αστικά κέντρα, ζητά την περαιτέρω τόνωση των συνεργειών στα δίπολα Λάρισας- Βόλου και Καρδίτσας- Τρικάλων.

Το νέο περιφερειακό πλαίσιο παρατηρεί τη σοβαρή υστέρηση που υπάρχει στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού (για παράδειγμα, έχουν θεσμοθετηθεί μόλις 4 από τα 25 πολεοδομικά σχέδια στα σημαντικά αστικά κέντρα). Επίσης σημειώνει ότι η ενίσχυση του διπόλοι Λάρισας- Βόλου (που προβλεπόταν και στο προηγούμενο χωροταξικό) έχει ουσιαστικά μείνει… στα χαρτιά, ζητώντας να δοθεί έμφαση στη συμπληρωματικότητα, τη σύνδεση και τη δικτύωση των δραστηριοτήτων των δύο πόλεων. Ανάλογη μέριμνα πρέπει να υπάρξει στον σχεδιασμό και για το δίπολο Τρικάλων- Καρδίτσας, με ενίσχυση της σύνδεσης και της δικτύωσης των δραστηριοτήτων τους παράλληλα με τη βελτίωση της πρόσβασης τους  προς τη Λάρισα, με την οποία υπάρχει ισχυρή σχέση.

Με δεδομένο ότι η Θεσσαλία είναι η «καρδιά» της αγροτικής παραγωγής της χώρας, οι κατευθύνσεις του νέου χωροταξικού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το νέο πλαίσιο λοιπόν ζητά να υπάρξει δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης. «Ιδίως σε περιοχές γεωργικής γης Α’ προτεραιότητας, επιβάλλεται η αύξηση του ορίου αρτιότητας για τυχόν άλλες εκτός γεωργικής δραστηριότητας χρήσεις σε 10 έως 20 στρ., και η κατάργηση των παρεκκλίσεων δόμησης». Εξαίρεση αποτελούν οι χρήσεις και δραστηριότητες που είναι συμβατές με τη γεωργία. Παράλληλα, το πλαίσιο ζητά να προχωρήσει η κατηγοριοποίηση της γεωργικής γης ως προς την παραγωγικότητά της, από την οποία θα καθοριστεί το όριο κατάτμησης της γης και τη αντιμετώπιση του ιδιοκτησιακού προβλήματος με σταδιακή καθιέρωση μέτρων που θα καθιστούν ασύμφορη την κατοχή της γεωργικής γης Α΄ προτεραιότητας από μη κατ’ επάγγελμα αγρότες. Τέλος, θέτει σε προτεραιότητα την εφαρμογή μεθόδων και η υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής εξυγίανσης των πεδινών εδαφών όπως τα προγράμματα απονιτρορύπανσης και την προώθηση ήπιων υδατικών έργων, όπως μικρά και μεσαία φράγματα και λιμνοδεξαμενές.

Όσον αφορά στην αστική ανάπτυξη και τον τουρισμό, το πλαίσιο ζητά δραστικό έλεγχο της εκτός σχεδίου δόμησης μέσω πολεοδομικών σχεδίων, με αύξηση της αρτιότητας και κατάργηση των παρεκκλίσεων δόμησης για όσες χρήσεις κρίνεται σκόπιμο να περιοριστούν μέσα στους οικιστικούς υποδοχείς (κατοικία, εμπόριο κ.λπ.).

Επίσης προωθεί την αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος με την πολεοδόμηση των οικισμών καθώς και των διατηρητέων κτιρίων και παραδοσιακών συνόλων μέσω της προστασίας, ανάδειξης και επαναχρησιμοποίησης τους, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών θεματικού τουρισμού (συνεδριακού, θρησκευτικού, μαθητικού, τρίτης ηλικίας, ΑΜΕΑ, κ.λπ.). Στην κατεύθυνση αυτή  προτείνει μεταξύ άλλων την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αξιοποίηση της κοιλάδας των Τεμπών και γενικά του περιβαλλοντικού δυναμικού της περιοχής του Ολύμπου, τη δημιουργία εκπαιδευτικού, προπονητικού χιονοδρομικού κέντρου στον Κίσσαβο (θέση «Κάναλος»), τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και κέντρου χειμερινών δραστηριοτήτων στη Λίμνη Πλαστήρα και την επανασύσταση της Λίμνης Καλλιπεύκης.

Για τη βιομηχανία, ζητά να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή της διάσπαρτης χωροθέτησης των μονάδων και στη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων μεταποίησης σε οργανωμένους υποδοχείς. Προτείνει την οργάνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας στον Αλμυρό Μαγνησίας με παράλληλη δημιουργία εμπορευματικού λιμανιού ώστε να αποσυμφορηθεί ο Βόλος και την οργάνωση της ΒΙΠΕ Φαρκαδόνας. Για το εμπόριο, προωθείται η χωροθέτηση  "Εμπορευματικού Κέντρου Θεσσαλίας" στην ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνου.

Τέλος, για τις Σποράδες σημειώνει πως «η προστασία του περιβάλλοντος και του ιδιαίτερου νησιωτικού τοπίου απαιτεί ολοκληρωμένο και λεπτομερή σχεδιασμό, περιορισμό/ κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και εκτόνωση της ζήτησης σε οργανωμένους υποδοχείς, σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης και προστασίας των προστατευόμενων περιοχών».