Μικρότερο ωράριο για υπαλλήλους Περιφερειών

Μικρότερο ωράριο για υπαλλήλους Περιφερειών

1' 15" χρόνος ανάγνωσης

Λιγότερες ώρες εργασίας και περισσότερη άδεια προβλέπεται για τους εργαζομένους συγκεκριμένων κατηγοριών στις Περιφέρειες και στα ΝΠΔΔ που υπάγονται σε αυτές. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλ. Χαρίτσης με εγκύκλιό του προχωρά στην εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ), την οποία είχε υπογράψει ο προκάτοχός του Πάνος Σκουρλέτης για λογιαριασμό του Δημοσίου με την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), και τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Ιουνίου 2018. Οπως προβλέπεται, θα εργάζονται 7ωρο ημερησίως και θα δικαιούνται δύο ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, χωρίς μείωση των αποδοχών τους, οι εργαζόμενοι στις εξής ειδικότητες:

1) Στη ρίψη ασφάλτου και στη σήμανση των δρόμων (τεχνίτες, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, χειριστές μηχανημάτων έργων κ.λπ.).

2) Στο πράσινο, σε κήπους και άλση.

3) Στα συνεργεία του εναέριου ηλεκτροφωτισμού και της φωτεινής σηματοδότησης οδικού δικτύου.

4) Στην καθαριότητα εξωτερικών χώρων (εργάτες και επιβλέποντες).

5) Στους απολυμαντές και στο προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης-εντομοκτονιών κ.λπ.

6) Στους χειριστές μηχανημάτων έργου και στους οδηγούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων.

7) Στους γεωτεχνικούς και στους τεχνολόγους γεωπονίας, σε άλλες ειδικότητες ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και υπηρετούν στις Δ/νεις αυτές, καθώς και στα δημοτικά και βιομηχανικά σφαγεία των περιφερειακών ενοτήτων και στα αγροτικά κτηνιατρεία των περιφερειακών ενοτήτων οι επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Παράλληλα, διάλειμμα 15 επιπλέον λεπτών προβλέπεται για τους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Πληροφορικής. Αντίστοιχη ειδική σύμβαση εργασίας έχει υπογραφεί και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ δηλαδή του πρώτου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.