Λιγότερες εξετάσεις σε Α΄ και Β΄ Λυκείου

Λιγότερες εξετάσεις σε Α΄ και Β΄ Λυκείου

1' 49" χρόνος ανάγνωσης

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε χθες τη μείωση των μαθημάτων στα οποία θα εξετάζονται γραπτώς οι μαθητές στην Α΄ και τη Β΄ Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) στο τέλος της χρονιάς για να προαχθούν. Η απόφαση είχε ήδη προαναγγελθεί από τον υπουργό Κώστα Γαβρόγλου –η «Κ» είχε παρουσιάσει το θέμα στις 18/9/2018– και εντάσσεται στην πολιτική του υπουργείου να μειώσει τον φόρτο των μαθητών. Η απόφαση Γαβρόγλου έρχεται ως συνέχεια εκείνης του τέως υπουργού Νίκου Φίλη, ο οποίος είχε μειώσει σε τέσσερα τα εξεταζόμενα μαθήματα στο γυμνάσιο.

Ειδικότερα, στην Α΄ Ημερήσιου και Α΄ Εσπερινού ΓΕΛ τα μαθήματα μειώνονται από 13 σε 8, τα οποία είναι τα εξής:

• Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία).

• Μαθηματικά (Αλγεβρα και Γεωμετρία).

• Ιστορία.

• Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία).

• Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία).

Στη Β΄ Ημερήσιου και Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μειώνονται σε 6 από 16 στο Ημερήσιο και από 14 στο Εσπερινό. Για την πολυπληθή ομάδα των μαθητών της Β΄ ΓΕΛ, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

• Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση).

• Ιστορία.

• Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία).

• Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Αλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών).

• Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών).

• Τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

Στην Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου στις απολυτήριες εξετάσεις οι μαθητές θα εξετάζονται, όπως ισχύει τώρα, σε Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

Σε όλες τις τάξεις του λυκείου θα γίνονται σε όλα τα μαθήματα –και όχι μόνο σε εκείνα που θα εξετάζονται και στο τέλος της χρονιάς– δύο υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία στο δεύτερο τετράμηνο με εξαίρεση τη Φυσική Αγωγή και τις ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, και η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου δεν πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο, τότε διενεργούνται και οι δύο ωριαίες γραπτές δοκιμασίες στο δεύτερο τετράμηνο.