ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελεγχοι σε 6.453 σχολικά λεωφορεία: Βεβαιώθηκαν 413 παραβάσεις

Ελεγχοι σε 6.453 σχολικά λεωφορεία: Βεβαιώθηκαν 413 παραβάσεις

Στη βεβαίωση 413 παραβάσεων ύστερα από ελέγχους σε 6.453 σχολικά λεωφορεία προχώρησε η Τροχαία, στο διάστημα 11 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018. 

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν στους ταχογράφους, στην παραβίαση του ορίου ταχύτητας και στη μη χρήση ζωνών ασφαλείας

Συγκεκριμένα από εξειδικευμένα συνεργεία των Υπηρεσιών Τροχαίας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 6.453 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν συνολικά 413 παραβάσεις, ως εξής:

 • Ταχογράφος 91
 • Παραβίαση ορίου ταχύτητας 53
 • Μη χρήση ζωνών ασφαλείας 43
 • Φθαρμένα Ελαστικά 24
 • Έλλειψη πυροσβεστήρα 13
 • Στέρηση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου 9
 • Μη αναγραφή ορίων ταχύτητας 9
 • Έλλειψη φαρμακείου 9
 • Έλλειψη ζωνών ασφαλείας 9
 • Στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης 7
 • Βιβλίο ρεπό 6
 • Παραβίαση σημάνσεων 3
 • Μεταφορά υπεράριθμων μαθητών 2
 • Έλλειψη συνοδού 2
 • Λοιπές παραβάσεις 133