ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Παγώνει» διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

«Παγώνει» διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Στον αέρα κινδυνεύει να βρεθεί ο διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ του υπουργείου Δικαιοσύνης για την πρόσληψη 404 δικαστικών υπαλλήλων.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής που υπέβαλαν τρεις υποψήφιοι του διαγωνισμού, οι οποίοι εγκαλούν το ΑΣΕΠ για αδιαφάνεια και αυθαιρεσία αναφορικά με τον διαγωνισμό του 2017.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΙΑ΄ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Αθανάσιος Σερμιέ διέταξε να διατηρηθεί σε ισχύ η σύμβαση εργασίας των προσωρινώς επιτυχόντων με βάση τον πίνακα κατάταξης του επίμαχου διαγωνισμού.

Η προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης αναστολής του διαγωνισμού που έχουν καταθέσει οι τρεις προσφεύγοντες, ενώ εκκρεμεί και αίτηση ακύρωσης που έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί τον Ιανουάριο του 2019.

Αναφορικά με όσα αναφέρονται στην προσωρινή διαταγή, υποχρεώνεται η διοίκηση, «σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 8 του ΠΔ 18/1989 και μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί των αιτήσεων αναστολής, να απέχει από κάθε ενέργεια ερειδόμενη επί της προσβαλλόμενης πράξεως, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή των –ορισμένου χρόνου– συμβάσεων των αιτουσών, με βάση τις οποίες εργάζονται στα αναφερόμενα στην ως άνω αίτηση δικαστήρια της επικράτειας».

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η έκδοση προσωρινής διαταγής «ανοίγει» τον δρόμο σε όσους έχουν συνάψει συμβάσεις με το υπουργείο Δικαιοσύνης βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης να προσφύγουν ζητώντας επέκταση των συμβάσεών τους.

Ζήτημα, πάντως, προκύπτει και για τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, καθώς συν τοις άλλοις, κατά την προσωρινή διαταγή, κάποιοι δικαστικοί υπάλληλοι θα εργάζονται με βάση τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και άλλοι με βάση τους οριστικούς πίνακες.