ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βεβαιότητα η δημογραφική συρρίκνωση

Βεβαιότητα η δημογραφική συρρίκνωση

«Ο πληθυσμός της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται, το ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων θα παραμείνει αρνητικό και ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού θα ανεβαίνει». Σε αυτές τις «βεβαιότητες» καταλήγουν οι συντάκτες της έκθεσης της ειδικής επιστημονικής επιτροπής για το δημογραφικό της Βουλής, σύμφωνα με την οποία «η μείωση του μόνιμου πληθυσμού στην Ελλάδα έως το 2050 δεν αναμένεται να ανακοπεί».

Οπως αναφέρεται στην έκθεση, έως το 2050 ο πληθυσμός θα μειωθεί, στην καλύτερη περίπτωση, κατά 800.000 άτομα και στη χειρότερη κατά 2,5 εκατομμύρια άτομα. Η μέση ηλικία του πληθυσμού της χώρας το 2015 ήταν 43,45 έτη και το 2050 αναμένεται να αυξηθεί από 3,7 έως 5,5 έτη. Το 2050, το ποσοστό των άνω των 65 ετών θα κυμαίνεται από 30,1% έως 33,3% έναντι 20,9% που ήταν το 2015, και το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 85 ετών, από 4,9% έως 6,5% έναντι 2,8% που ήταν το 2015. Ο δε πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας φθίνει διαρκώς. Ειδικότερα, από 7,1 εκατομμύρια άτομα που ήταν το 2015 όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 69 ετών, δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 5,7 εκατ. το 2050.

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν δύο παραμέτρους, που όπως τονίζουν διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην εξέλιξη του δημογραφικού στην Ελλάδα, προτείνοντας τα όποια μέτρα ληφθούν για την αντιστροφή της δημογραφικής γήρανσης να εστιάσουν σε αυτές.

Η μία αφορά τη χαμηλή γονιμότητα που είναι κάτω από το όριο αναπαραγωγής. Οπως αναφέρεται στην έκθεση, οι γυναίκες που γεννήθηκαν λίγο πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έφεραν στον κόσμο κατά μέσον όρο 2,2 παιδιά, αυτές που γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 1,6 παιδιά, ενώ οι νεότερες θα κάνουν πιθανότατα ακόμη λιγότερα. Ταυτόχρονα, την τελευταία δεκαετία περιορίστηκε σημαντικά ο αριθμός των γεννήσεων (γύρω στις 90.000 κατ’ έτος) και αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων (περίπου 120.000 ετησίως). H άλλη παράμετρος έχει να κάνει με το νέο κύμα μετανάστευσης τόσο των νέων Ελλήνων όσων και αλλοδαπών που ήταν εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, και το οποίο όπως αναφέρεται στην έκθεση «δεν αναμένεται να ανακοπεί σύντομα».

Τέλος, η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγείας λόγω της μείωσης του πληθυσμού παραγωγικής ηλικίας, ενώ προειδοποιεί πως ένας πληθυσμός που χάνει τη νεανικότητά του «υστερεί σημαντικά στην έρευνα και στην καινοτομία, τομείς καθοριστικούς για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας».