ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημόσιο: «Ρεκόρ» αιτημάτων από φορείς για κάλυψη θέσεων

Δημόσιο: «Ρεκόρ» αιτημάτων από φορείς για  κάλυψη θέσεων

Περί τις 5.500 «κενές» θέσεις στο Δημόσιο καλούνται να καλύψουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον β΄ κύκλο κινητικότητας για το 2018.

Ο αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είναι ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής από την εφαρμογή της διαδικασίας και πλέον απομένει να φανεί εάν και το «ενδιαφέρον» των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι ανάλογο.

Στην πρώτη, πιλοτική εφαρμογή της κινητικότητας το 2017, είχαν εγκριθεί από την επιτροπή συνολικά 801 θέσεις μετατάξεων και αποσπάσεων, ενώ στον α΄ κύκλο του 2018 είχαν εγκριθεί 1.117 θέσεις συνολικά.

Για τον β΄ κύκλο κινητικότητας του 2018 η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας εξέτασε αιτήματα 165 φορέων και ενέκρινε την κάλυψη 5.481 θέσεων. Συγκεκριμένα, ενέκρινε αιτήματα φορέων για την κάλυψη 4.754 θέσεων μέσω μετατάξεων και 727 θέσεων μέσω αποσπάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά σε αυτόν τον κύκλο εγκρίθηκαν και αιτήματα για κάλυψη θέσεων από τους δήμους και τις Περιφέρειες.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ΑΣΕΠ, το οποίο πέραν της διενέργειας διαγωνισμών συμμετέχει στις κρίσεις προϊσταμένων και στη διαδικασία ανάδειξης νέων γενικών γραμματέων, εγκρίθηκε αίτημά του για κάλυψη πέντε θέσεων με μετατάξεις και 18 ακόμη μέσω αποσπάσεων.

Επίσης, εγκρίθηκαν επιμέρους αιτήματα που αφορούν αμοιβαίες μετατάξεις (45), αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης (37) και αποσπάσεις-μετατάξεις λόγω υγείας (35).

Προσεχώς, οι εγκεκριμένες θέσεις θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος από τους δημόσιους υπαλλήλους.

Εν τω μεταξύ, προκειμένου να ολοκληρωθεί και η τελευταία φάση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των υπαλλήλων για το 2017, με εγκύκλιό της η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ζητεί από τις αρμόδιες διευθύνσεις υπουργείων, φορέων και ΟΤΑ να ολοκληρώσουν τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης μέχρι τις 5 Νοεμβρίου προκειμένου να εξαχθούν τελικά αποτελέσματα και να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους, οι οποίοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός επτά ημερών.

Τα συνολικά αποτελέσματα με τις επιδόσεις των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι προσβάσιμα για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, αφού θα αναρτηθούν από τις υπηρεσίες στην ειδική πλατφόρμα.