ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλαλούμ με τη λήξη των παραπεμπτικών

Αλαλούμ με τη λήξη των παραπεμπτικών

Θολό τοπίο αναφορικά με τη διάρκεια ισχύος των παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ επικρατεί από τις αρχές του μήνα λόγω του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Οργανισμού. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, όσα παραπεμπτικά εκδίδονται από την 1η Νοεμβρίου 2018 θα πρέπει να εκτελούνται υποχρεωτικά εντός τριών εβδομάδων –έναντι ενός μηνός που ίσχυε έως τώρα– από την ημερομηνία έκδοσής τους και θα καθίστανται άκυρα μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων, δεν έγινε η κατάλληλη προετοιμασία στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με αποτέλεσμα να αναφέρεται στα παραπεμπτικά που εκδίδονται ακόμα και τώρα ως χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να γίνουν οι συνταγογραφούμενες εξετάσεις ο ένας μήνας.

Η εμπλοκή θα εκδηλωθεί όταν ασφαλισμένοι με παραπεμπτικά που γράφτηκαν στις αρχές του μήνα απευθυνθούν στα εργαστήρια και τα διαγνωστικά κέντρα για να κάνουν τις σχετικές εξετάσεις μετά τις 25 Νοεμβρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα οφείλουν σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό να μην εκτελέσουν τις εξετάσεις. Το θέμα αυτό συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στην οποία συμμετείχαν πάροχοι του ΕΟΠΥΥ και η οποία είχε ως αντικείμενο τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος ΕΚΠΥ.

Εν τω μεταξύ, διευκρινίσεις από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για το ποιες τεχνικές διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να αποστείλουν τα ψηφιακά αρχεία με αποτελέσματα εξετάσεων ασφαλισμένων, περιμένουν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΠΥΥ περί τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου είχε ζητήσει από τους παρόχους να αποστείλουν έως τις 16 Νοεμβρίου αρχείο με τις εκτελεσθείσες εξετάσεις αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών καθώς και ψηφιακής μαστογραφίας για την περίοδο 15 έως 30 Μαρτίου σε ψηφιακή μορφή. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου που διεξάγει ο ΕΟΠΥΥ στις ακριβές απεικονιστικές εξετάσεις των ασφαλισμένων.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων είχε αντιδράσει στο συγκεκριμένο αίτημα εστιάζοντας στο ζήτημα νομιμότητας της μεταφοράς στοιχείων με βάση τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο ΕΟΠΥΥ συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να εκδώσει νέα ανακοίνωση με τις τεχνικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι πάροχοι αλλά και νέα καταληκτική ημερομηνία αποστολής των στοιχείων.