«Σχολή πληροφοριών» της Ε.Ε. προτείνει η Αθήνα

«Σχολή πληροφοριών» της Ε.Ε. προτείνει η Αθήνα

1' 9" χρόνος ανάγνωσης

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Το ελληνικό υπουργείο Αμύνης πρότεινε τη σύσταση της «σχολής πληροφοριών» στην Ελλάδα, η οποία θα εκπαιδεύει στρατιωτικούς σε υπηρεσίες ασφαλείας αλλά και ανάλυσης και συλλογής πληροφοριών. Η πρόταση έγινε στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation – PESCO), που στοχεύει στην ενδυνάμωση της ασφάλειας και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ε.Ε. και μέσα από την οποία κάθε κράτος-μέλος εισηγείται προγράμματα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν και άλλα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν.

Η «σχολή πληροφοριών», η οποία προτάθηκε από την Ελλάδα, βρήκε την πλήρη υποστήριξη της Κύπρου, ενώ άλλα τέσσερα κράτη-μέλη (Ολλανδία, Τσεχία, Πορτογαλία, Ουγγαρία) έχουν εκφράσει τη πρόθεσή τους να συμμετάσχουν ως «παρατηρητές» και να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν πλήρως, αναλόγως με το πώς θα εξελιχθεί η πρόταση.

Επόμενο βήμα είναι ο συντονιστής προγράμματος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα, να οργανώσει ομάδα διεύθυνσης για τα πρώτα βήματα, αποφασίζοντας πού θα δημιουργηθεί η σχολή αυτή, ποιο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί, ποιος θα συμμετάσχει. Στη συνέχεια, πρέπει να καλέσει τα κράτη-μέλη και τους παρατηρητές να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν.

Η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι αυτές που ως κανονικά μέλη θα μοιραστούν το κόστος του προγράμματος, ενώ τα κράτη-μέλη παρατηρητές θα συνεισφέρουν οικονομικά μόνον όταν αποφασίσουν την πλήρη συμμετοχή τους. Η πρώτη συνάντηση, στην οποία η Ελλάδα θα πρέπει να έχει τις βάσεις της πρότασής της έτοιμες, αναμένεται στις αρχές του νέου έτους.