ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φωτογραφική ρύθμιση για μονιμοποίηση λέκτορος του ΕΚΠΑ

fotografiki-rythmisi-gia-monimopoiisi-lektoros-toy-ekpa-2285318

Το εκλεκτορικό σώμα απέρριψε την υποψηφιότητά του, το υπουργείο Παιδείας μέσω διάταξης –που φέρει τα στοιχεία φωτογραφικής– τον ξανατοποθετεί στο προσωπικό του ΑΕΙ. Πρόκειται για περίπτωση διδάσκοντος σε τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ευνοείται από πρόσφατη διάταξη στον νόμο 4559/2018.

Ειδικότερα, για θέση επίκουρου που προκηρύχθηκε στο τμήμα, κατετέθησαν δύο υποψηφιότητες. Η πρώτη από επί θητεία λέκτορα του τμήματος, ο οποίος ήθελε να ανεβεί πανεπιστημιακή βαθμίδα. Ο λέκτωρ έχει υπηρετήσει στη θέση επί μία επταετία και έως τώρα έχει παρουσιάσει διδακτικό και διοικητικό έργο, ωστόσο δεν έχει καθόλου ερευνητικό έργο. Η δεύτερη υποψηφιότητα κατατέθηκε από επιστήμονα που δεν είχε προηγούμενη εργασιακή σχέση με το ίδρυμα. Το εκλεκτορικό σώμα με 9 ψήφους υπέρ και 2 λευκά προέκρινε την υποψηφιότητα της επιστήμονος.

Ωστόσο, κατόπιν ήλθε η ρύθμιση στον νόμο 4559/2018. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 2 του άρθρου 16 λέει: «Επί θητεία λέκτορες, που έχουν αιτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα και εκκρεμεί η κρίση ή απορρίφθηκε το αίτημά τους και έληξε η θητεία τους, μπορούν να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του λέκτορος, εντός τριάντα ημερών από όταν λάβουν αποδεδειγμένα γνώση της αρνητικής κρίσης, άλλως εντός τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει δημοσιευθεί η σχετική πράξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Ο εν λόγω διδάσκων αξιοποίησε τη ρύθμιση και υπέβαλε αίτημα στη γενική συνέλευση των διδασκόντων του τμήματός του να ξεκινήσει η διαδικασία μονιμοποίησής του. Η συνέλευση με 9 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 5 λευκά δέχθηκε το αίτημα.

Η διάταξη φέρεται να έχει φωτογραφικό χαρακτήρα. Ορισμένοι μάλιστα θεωρούν ότι ο υποψήφιος ευνοείται διότι πρόσκειται ιδεολογικά στο κυβερνών κόμμα ενώ τονίζουν ότι με τη ρύθμιση ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου παρεμβαίνει στη λειτουργία των συνταγματικά αυτοδιοικούμενων ΑΕΙ. Επίσης, διδάσκοντες στο τμήμα αναφέρουν ότι δεν είναι μόνο μία η περίπτωση επί θητεία λεκτόρων στο ίδρυμα που τους αφορά και ότι υπάρχουν και ακόμη άλλες –λίγες– ανάλογες περιπτώσεις διδασκόντων σε άλλα ΑΕΙ της χώρας.

Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την πίστωση της θέσης που προκηρύχθηκε. Ο επί θητεία λέκτωρ εάν μονιμοποιηθεί θα «πληρωθεί» από το κονδύλι που προορίζεται για τη θέση του επίκουρου, την οποία πήρε η άλλη επιστήμονας (και μάλιστα ομόφωνα). Αρα θα «χαθεί» η νέα επιστήμων μέχρι να βρεθεί νέο κονδύλι; Ορισμένοι στο ΕΚΠΑ δικαιολογούν την απόφαση προτάσσοντας κοινωνικούς λόγους. Κάποια άλλοι λένε ότι «το σεβαστό υπουργείο Παιδείας κατεβάζει ρυθμίσεις για τους φίλους του».