ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δραματική ανεπάρκεια από την υποβάθμιση των Μαθηματικών

Δραματική ανεπάρκεια από την υποβάθμιση των Μαθηματικών

Μην ιδρύετε νέα μαθηματικά τμήματα, δώστε βάρος στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς οι απόφοιτοι λυκείου εισάγονται στα ΑΕΙ με σημαντικές ελλείψεις στα Μαθηματικά. Αυτό είναι το μήνυμα της Συνόδου Προέδρων των Τμημάτων Μαθηματικών προς το υπουργείο Παιδείας, το οποίο εξετάζει τον περιορισμό της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο λύκειο στο πλαίσιο του νέου εξεταστικού συστήματος.

Η σύνοδος σε πόρισμά της αναφέρει ότι τα Μαθηματικά βρίσκονται στον πυρήνα των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Ωστόσο «στην Ελλάδα το επίπεδο των μαθηματικών γνώσεων του κυρίως όγκου των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει πέσει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Το σοβαρό πρόβλημα ξεκινάει από την 5η και 6η τάξη Δημοτικού, όπου εισάγονται θεμελιώδεις και συνάμα ιδιαίτερα απαιτητικές στη διδασκαλία έννοιες των Μαθηματικών, η κατανόηση των οποίων, εν πολλοίς, καθορίζει τη μελλοντική σχέση των μαθητών με τα Μαθηματικά. Αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υποβαθμίζεται συνεχώς η παρεχόμενη μαθηματική παιδεία: σημαντικές μαθηματικές ενότητες έχουν περικοπεί από τη διδασκαλία ή δεν υπάγονται στην ύλη των εξετάσεων», αναφέρει.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της υποβάθμισης της ευκλείδειας γεωμετρίας. «Μεγάλη μερίδα των εισακτέων σε Τμήματα Μαθηματικών είναι ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα πολλοί να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών και να “λιμνάζουν”», λέει το πόρισμα. Και τονίζει: «Είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν τα Μαθηματικά στα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους της Ιατρικής, των Κοινωνικών Επιστημών, των Eπιστημών Αγωγής. Η δημιουργία νέων Τμημάτων Μαθηματικών θα επιτείνει το πρόβλημα της μαζικής εισαγωγής στα Τμήματα Μαθηματικών φοιτητών που δεν έχουν και δεν μπορούν να αποκτήσουν στοιχειώδεις μαθηματικές δεξιότητες».