ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντιδράσεις πανεπιστημιακών για νέα φωτογραφική διάταξη προς μονιμοποίηση λέκτορα

Αντιδράσεις πανεπιστημιακών για νέα φωτογραφική διάταξη προς μονιμοποίηση λέκτορα

Σκωπτικές αντιδράσεις πανεπιστημιακών προκαλεί η διευκρινιστική επιστολή του υπουργείου Παιδείας προς τα ΑΕΙ, που ορίζει ότι για τη μονιμοποίηση επίκουρων καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων η κρίση θα εστιάσει στη διδασκαλία και στη διεκπεραίωση διοικητικού έργου από τους κρινόμενους. Πανεπιστημιακοί μιλούν για φωτογραφική διάταξη, συνέχεια εκείνης που είχε παρουσιάσει η «Κ» στις 23/11/2018.

Ειδικότερα, επιστολή που υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ηλία Γεωργαντά αναφέρει ότι, «κατόπιν ερωτημάτων αναφορικά με τη διαδικασία κρίσεως για μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ (επίκουρων καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων), διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι δεν δύναται να κριθούν εκ νέου για τα προσόντα για τα οποία έχουν ήδη κριθεί κατά την εκλογή τους στη θέση που κατέχουν. Η κρίση στο στάδιο αυτό δε συνιστά εξέλιξη και εστιάζεται στην εκπλήρωση των διδακτικών και διοικητικών υποχρεώσεων, που συνδέονται με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η μονιμοποίηση».

Η απάντηση έρχεται από τη δήλωση του καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διομήδη Σπινέλλη: «Η μονιμοποίηση είναι διεθνώς ένα από τα κορυφαία στάδια στην πορεία ενός ακαδημαϊκού δασκάλου. Στα περισσότερα καλά ΑΕΙ συνδυάζεται με σκληρές κρίσεις, πολλές φορές σε συνθήκες ακραίου ανταγωνισμού (π.χ. πολλαπλοί εσωτερικοί υποψήφιοι για την ίδια θέση), επιτρέποντας και παρακινώντας την ανάδειξη των πιο ικανών ερευνητών. Πολλά, μάλιστα, τμήματα στο εξωτερικό προωθούν ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του υπουργείου Παιδείας, το οποίο υποβαθμίζει τη μονιμοποίηση σε μια πράξη που εξετάζεται με δημοσιοϋπαλληλικά και μόνον κριτήρια. Δεν μπορώ μάλιστα να μη συνδυάσω αυτή την “εξαιρετικά επείγουσα” επιστολή με την πρόσφατη, καταγγελλόμενη ως φωτογραφική, διάταξη σχετικά με την απόρριψη μονιμοποίησης λέκτορα».