ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο στους τρεις φοιτητές πήραν μετεγγραφή σε Πανεπιστήμιο της αρεσκείας τους

Δύο στους τρεις φοιτητές πήραν μετεγγραφή σε Πανεπιστήμιο της αρεσκείας τους

Οι δύο στους τρεις – συνολικά 5.536 – φοιτητές πήραν μετεγγραφή στο πανεπιστήμιο της αρεσκείας τους κατά το φετινό ακαδημαϊκό έτος. Από σήμερα, όσοι έχουν καταθέσει ένσταση – αίτηση θεραπείας επί των αρχικών αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναοίνωση του υπουργείου, συνολικά υποβλήθηκαν 8.412 αρχικές αιτήσεις μετεγγραφής με μοριοδοτούμενα κριτήρια, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 4.675, δηλαδή ποσοστό 55,58%, και 2.562 ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 799, δηλαδή ποσοστό 31,18%.

Επιπλέον στις παραπάνω υποβλήθηκαν 83 αιτήσεις μετεγγραφής με μοριοδοτούμενα κριτήρια από Έλληνες πολίτες Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 49 αιτήσεις δηλαδή ποσοστό 59% και 19 αιτήσεις θεραπείας από τις οποίες οι 13 έγιναν δεκτές, ποσοστό 68,42%.

Έτσι, συνολικά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με τη διαδικασία των μοριοδοτούμενων κριτηρίων υποβλήθηκαν 8.495 αιτήσεις, έγιναν δεκτές 5.536 (4.724 αρχικές αιτήσεις και 812 ενστάσεις), δηλαδή ποσοστό 65,17%.

Αναλυτικά τα στοιχεία των αρχικών αιτήσεων ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Α) Γενική κατηγορία με ποσοτικό περιορισμό (15% επί του αριθμού των εισακτέων): 8.412 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 5.474, ποσοστό 65,07%.

Β) Ειδική κατηγορία χωρίς ποσοτικό περιορισμό: 230 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 224, δηλ. ποσοστό 97,4%.

Γ) Ειδική κατηγορία Ελλήνων φοιτητών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης: 83 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 62, ποσοστό 74,7%.

Δ) Ειδική κατηγορία φοιτητών κυπριακής καταγωγής: 33 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 33, ποσοστό 100%.

Ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές: 3.298 αιτήσεις για μετεγγραφή και έγιναν δεκτές 3.189, ποσοστό 96,7%.