ΚΡΙΣΤΑΛΙΝΑ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ

ΔΝΤ: Βοήθεια στις χώρες που θα επηρεαστούν από σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι έτοιμο να βοηθήσει εκείνες τις χώρες που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις παράπλευρες συνέπειες μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας αλλά και από τις πιθανές κυρώσεις που θα επιβάλουν οι κυβερνήσεις Δυτικών χωρών, ανέφερε η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.